SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Italic archaeology seminar - AKA100111
Title: Seminář k italické archeologii
Guaranteed by: Institute for Classical Archeology (21-UKAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 30 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Annotation - Czech
Seminář dále rozvíjí témata probíraná v rámci přednášky Italická archeologie. Probíhá formou referátů zaměřených
na dílčí témata umožňující snáze pochopit či jednoznačně ilustrovat probírané jevy. Práce v rámci semináře
spočívá krom přípravy referátu i v aktivní účasti na diskusích a v četbě zadané literatury.
Last update: Tušlová Petra, Mgr., Ph.D. (10.03.2021)
Literature - Czech

Zadává se ke každému referátu jednotlivě či z hodiny na hodinu dle probírané tématiky.

Last update: Tušlová Petra, Mgr., Ph.D. (10.03.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html