SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Italic Archaeology - AKA100110
Title: Italická archeologie
Guaranteed by: Institute for Classical Archeology (21-UKAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 30 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Annotation - Czech
Přednáška poskytuje základní přehled o archeologii předřímské a raně římské Itálie, tj. v období mezi počátkem
doby železné a augustovskou dobou. Její teritoriální těžiště leží především na území střední Itálie v Etrurii a Latiu,
zbytek Itálie však tvoří nezbytný kontext zde studovaných jevů. Předmětem výkladu je popis sledovaných
archeologických jevů a základní vhled do materiální kultury a výtvarného umění, jejich význam pro pochopení
společenského a hospodářského vývoje oblasti, kontakty s vnějším světem.
Last update: Tušlová Petra, Mgr., Ph.D. (10.03.2021)
Literature - Czech

Brendel, O.: Etruscan art. New Heaven - London 1995.

Camporeale, G.: Gli Etruschi. Storia e civiltà. Torino 2004. / Die Etrusker: Geschichte und Kultur eines rätselhaften Volkes. Düseldorf - Zürich 2003.

Camporeale, G. ed.: Gli Etruschi fuori Etruria / The Etruscans outsinde Etrria. Verona 2001.

Coarelli, F.: L’art romain. Des origines au IIIe siècle av. J.-C. Paris 2011.

Cornell, TJ.: The Beginnings of Rome. London - New York 1995.

Cristofani, M.: L’arte degli Etruschi. Torino 1978.

Naso, A. ed.: Etruscology. Berlin - Boston 2018.

Sauron, G.: L'art romain des conquêtes aux guerres civiles. Paris 2013. / Römische Kunst. Von mittleren Republik bis Augustus. Mainz 2013.

Torelli, M. - Menichetti, M. - G.L. Grassigli: Arte e archeologia del mondo romano. Milano 2011.

Wallace-Hadrill, A.: Rome’s cultural revolution. Cambridge 2008.

Last update: Tušlová Petra, Mgr., Ph.D. (10.03.2021)
Syllabus - Czech

1) archeologie Itálie doby železné a republikánské: koncepty, metody a problémy

2) počátek doby železné: vznik Itálie

3) orientalisující období

4) archaické období: etruské poleis a „Velký tarquinský Řím“ - 1

5) archaické období: etruské poleis a „Velký tarquinský Řím“ - 2

6) vybrané otázky materiální a výtvarné kultury orientalisujícícho a archaického období

7) zbytek mosaiky: archeologické kultury předřímské Itálie

8) proměna střední Itálie mezi 5. a 3. stoletím: migrace, kolonisace, transformace

9) kultura střední Itálie ve 4. a 3. stol.: umění a archeologie

10) římská kolonisace

11) Řím a Itálie v období pozdní republiky - splečnost, hospodářství (amfory, keramika, villy)

12) umění v období pozdní republiky: import a nápodoba, republikánský portrét, mosaiky

13) Augustovské období

Last update: Tušlová Petra, Mgr., Ph.D. (10.03.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html