SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Roman Provinces - seminar - AKA100097
Title: Seminář k římským provinciím
Guaranteed by: Institute for Classical Archeology (21-UKAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 25 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Janek (04.02.2022)
<br>
Seminář navazuje na přednáškový cyklus Římské provincie a bude zaměřen zejména na materiální kulturu a konkrétní artefakty(1.-4. století n.l.). První polovina semináře bude teoreticko-metodologická, studenti se seznámí s tématy seminárek, na kterých budou posléze pracovat. Témata se budou věnovat materiálním okruhům, jako jsou bronzové nádoby, militaria, spony, předměty běžného užití, šperky apod. Druhá polovina semináře bude přímo navazovat na obsah přednášek – studenti se seznámí s konkrétními artefakty. Seminář bude zakončen prezentaci studentských prací. Část semináře bude probíhat v Nové budově NM (vždy na základě předchozí domluvy). <br>
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (25.06.2015)

Bechert. T.: Die Provinzen des Römischen Reiches. Mainz amRhein 1999.

Fischer. T. (ed.): Die römischen Provinzen. Eine Einführung in ihre Archäologie. Stuttgart 2001.

Wacher, J.: The Roman World I -II. London 1995.

Literatura bude upřesněna podle témat konkrétních referátů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html