SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical skills excercise II - AKA100089
Title: Archeologická cvičení II
Guaranteed by: Institute for Classical Archeology (21-UKAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Viktorija Čisťakova, Ph.D.
Mgr. Jakub Havlík
Mgr. Tomáš Janek
Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Mgr. Jana Matznerová
Mgr. Josef Souček
Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.
Annotation - Czech
Kurs nabídne teoretický i praktický úvod do systematiky a metodiky výkopové archeologické práce v terénu. Přednášeny a/nebo prakticky cvičeny jsou:

• Archeologické výzkumy – úvod do problematiky
• Deposiční procesy a stratigrafie – Harrisova matice
• Nedestruktivní výzkum – příprava, podklady, sběr dat, interpretace
• Destruktivní výzkum – příprava, podklady, sběr dat, interpretace
• Formulářová dokumentace
• Kresebná a fotografická dokumentace arch. situace – teorie
• Kresebná a fotografická dokumentace arch. situace – praxe
• Geodetická zařízení – praktický nácvik.
• Úvod do problematiky databází.
• Exkurze do laboratoří nebo na probíhající arch. výzkum

Výuka bude probíhat v Kampusu Hybernská, budova D, 3. patro, místnost 302-303.
Zde rozpis přednášek LS 2023-2024:
https://ffuk-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/tuslp6af_ff_cuni_cz/EQIhpULbvcxJl9I9vlBuHQEB0SWl5KBZJZ2CO6cSR7npxA?e=doH9qf
Last update: Tušlová Petra, Mgr., Ph.D. (15.02.2024)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou udělení zápočtu je prezence v min. 75% vyučovacích hodin a vypracovaní zadaných samostatných prací (viz excelová tabulka viz anotace)

Last update: Tušlová Petra, Mgr., Ph.D. (15.02.2024)
Literature - Czech

Bahn, P. – Renfrew, C.: Archaeology. Theories, Methods and Practice. London 2008.

Harris, E.: Principles of Archaeological Stratigraphy. London 1989.

Kuna, M. et al.: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle. Praha 2004.

Gojda, M. Archeologie a dálkový průzkum. 2017.

Gojda, M.: Letecká archeologie v Čechách. Praha 1997

Last update: Tušlová Petra, Mgr., Ph.D. (05.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html