SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Archaeological practices - AKA100075
Title: Archeologická cvičení I
Guaranteed by: Institute for Classical Archeology (21-UKAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.
Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ján Bobik
Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Mgr. Jana Matznerová
Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.
Annotation - Czech
Cílem kursu je poskytnout základní dovednosti pro práci s archeologickými nálezy, zejména (avšak nikoliv výlučně) keramikou. Přednášeny a/nebo prakticky cvičeny jsou:

• praktické zacházení s nálezy, jejich organizace, popis a způsoby publikace
• keramika: keramologické minimum, třídění keramiky, zpracování nálezových souborů
• kresba keramických artefaktů – řez, rekonstrukce tvaru, dekorace….
• kresba nekeramických artefaktů
• fotografická dokumentace nálezů
• zpracování digitální fotografie a práce s rastrovými grafickými soubory
• práce s vektorovými grafickými programy
• úvod do statistických metod a jejich grafických výstupů

Je vhodné, aby se co největší počet studentů cvičení účastnil s vlastním počítačem s nainstalovanými programy, které jsou předmětem cvičení: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, MS Office Excell, MS Office Access nebo File maker. Učební literatura – základní manuály k příslušným programům – se pak odvíjí od nainstalované verze daného programu

Last update: Tušlová Petra, Mgr., Ph.D. (05.01.2022)
Literature - Czech

Orton, C. – Tyers, P. – Vince, A.: Pottery in archaeology. Cambridge manuals in archaeology. Cambridge 1993.

Griffith, N. – Jenner, A. – Wilson, Chr.: Drawing archaeological Finds. A Handbook2. London 1991/1996/2002.

Sinopoli, C.: Approaches to Archaeological Ceramics. New York 1991.

Dorrel, P. G.: Photography in Archaeology and Conservation. Cambridge 1995.

Last update: Tušlová Petra, Mgr., Ph.D. (05.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html