SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Classical Archaeology - AKA100069
Title: Úvod do klasické archeologie
Guaranteed by: Institute for Classical Archeology (21-UKAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 15 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.
Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.
Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.
Annotation - Czech
Úvodní přednáška, která má posluchače seznámit s obsahem a vymezením oboru, s jeho základními metodami a
způsobem odborné práce v něm. Dále s dějinami oboru, organizací práce, hlavními antickými sbírkami v České
republice a ve světě. Studenti se seznámí se základní periodizací a terminologií oboru.
Last update: Stančo Ladislav, doc. PhDr., Ph.D. (25.06.2015)
Literature - Czech
Povinná literatura:
Bouzek, J. - Ondřejová, I. - Musil, J.: Úvod do klasické archeologie. Praha 2006.

Buchvaldek, J. - Bouzek, J. - Kostomitsopoulos, Ph. - Sklenář, K.: Dějiny archeologie. Praha 1975.

Doporučená literatura:
Alcock, S. E.: Classical Archaeology. Oxford 2007.

Biers, W.: The Archaeology of Greece. Ithaka 1996.

Biers, W.: Art, Artefacts, and Chronology in Classical Archaelogy. London 1992.

Borbein, A. H. - Hölscher, T. - Zanker, P. (eds.): Klassische Archäologie. Eine Einführung. Berlin 2009.

Dufková, M. - Ondřejová, I.: Historie sběratelství antických památek v českých zemích. Praha 2006.

Hölscher, T.: Klassische Archäologie. Grundwissen. Stuttgart 2002.

Richter, G.: A Handbook of Greek Art. London-New York 1994 (revised edition)

Sklenář, K.: Z Čech do Pompejí. Příběhy a objevy českých archeologů v zahraničí. Praha 1989.

Last update: Stančo Ladislav, doc. PhDr., Ph.D. (25.06.2015)
Syllabus - Czech

1. Vymezení oboru a jeho postavení mezi příbuznými disciplínami

2. Dějiny oboru, základní literatura a příručky, jejich zkratky

3. Antické vázy I (attické vázy, technologie, terminologie, tvarosloví)

4. Antické vázy II (jihoitalská a helénistická produkce, terra sigillata)

5. Řecká a helénistická plastika - technologie, metodologie, terminologie

6. Architektura - technologie, metodologie, terminologie

7. Bronzířství a toreutika - technologie, metodologie, terminologie

8. Antické terakoty a lampy

9. Starověké sklo

10. Nástěnné malířství (egejské, helénistické, etruské, římské) a mozaiky

11. Úvod do antické ikonografie

12. Úvod do archeologie římských provincií

Last update: Stančo Ladislav, doc. PhDr., Ph.D. (25.06.2015)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html