SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Croatian an Serbian language situation - AJVES0580
Title: Jazyková situace v chorvatštině a srbštině
Guaranteed by: Department of South Slavonic and Balkan Studies (21-KJBS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022 to 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.
Class: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Annotation - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (01.02.2023)
Předmět se zabývá vybranými otázkami jazykové situace na území, kde se užívají chorvatský a srbský jazyk – jazykovým standardem, jeho kodifikací a současným vývojem. Z teoretického bude hlediska zkoumána podstata jazykové normy a jejího utváření, i ve vztahu k sousedním jazykovým standardům, které se zformovaly v rámci srbsko-chorvatského jazykového systému na základě štokavského nářečí. Pozornost bude věnována především vývoji ve dvacátém století a současnému stavu. Probírány budou otázky jazykového purismu a jeho reálného dopadu na vývoj jazyka. Aktuální stav jazykové normy bude podrobněji ilustrován na vybraných tématech, která představují nejčastější pravopisné problémy jak pro cizince, tak pro rodilé mluvčí.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (01.02.2023)

K úspěšnému získání atestace z kursu se předpokládá aktivní účast v hodinách (povoleny jsou max. tři neomluvené absence), čtení zadaných textů a plnění domácích úkolů.

Literature - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (01.02.2023)

BARIĆ, E. a kol.: Hrvatski jezični savjetnik. Zagreb, 1999.

BRBORIĆ, B. – VUKASINOVIĆ, J. – GAČEVIĆ, R.: Srpski jezik u normativním ogledalu. Beograd, 2006.

BRBORIĆ, B.: O srpskom pravopisu. Beograd, 2016.

BRBORIĆ, B.: Pravopis srpskog jezika u nastavnoj praksi. Beograd, 2004.

BROZOVIĆ, D.: Neka bitna pitanja hrvatskoga jezičnog standarda. Zagreb, 2006.

FEKETE, E. – ĆUPIĆ, D.: Srpski jezički savetnik. Beograd, 2005.

FEKETE, E.: Jezičke doumice. Beograd, 2006.

FILIPOVIĆ, R.: Teorija jezika u kontaktu. Zagreb, 1986.

FRANČIĆ, A. – Hudeček, L. – Mihaljević, M.: Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskom standardnom jeziku. Zagreb, 2005.

GRANIĆ, J.: Jezična politika i jezična stvarnost. Zagreb, 2009.

MUHVIĆ-DIMANOVSKI, V.: Neologizmi. Problemi teorije i primjene. Zagreb, 2005.

PETI-STANTIĆ, A. – LANGSTON, K.: Hrvatsko jezično pitanje danas. Identiteti i ideologie. Zagreb, 2013.

RADOVANOVIĆ, M.: Srpski jezik na kraju veka. Beograd, 1996.

SAMARDŽIJA, M. – PRANJKOVIĆ, I.: Hrvatski jezik u 20. stoljeću. Zagreb, 2006.

SAMARDŽIJA, M.: Hrvatske jezične i pravopisne dvojbe. Zagreb, 2005.

STOJKOVIĆ, M.: Hrvatske jezične i pravopisne dvojbe. Zagreb, 2005.

ŠKILJAN, D.: Jezična politika. Zagreb, 1988.

TELEBAK, M: Govorimo srpski. S lakoćom do jezičke kulture. Banja Luka, 1996.

VUČKOVIĆ, P.: Ogledi iz semantike i pragmatike. Beograd, 1995.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (01.02.2023)

Ovládání chorvatského / srbského jazyka na úrovni umožňující čtení odborných textů v daných jazycích.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html