SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Translatory Theory and Critics - AJS500211E
Title: Teorie a kritika překladu
Guaranteed by: International Office (21-ZO)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AJS5000211
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Božana Niševa, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Imogen Davidson White (20.01.2022)
THIS CODE WAS CREATED SPECIFICALLY FOR ERASMUS STUDENTS.

If you are an exchange student and you need a grade for this course, you should sign up for this code.

For more information about the course, click on the link next to "is provided by" above.

Cílem přednášky je podat posluchačům ucelený přehled o problematice uměleckého překladu a na základě
modelových příkladů je připravit pro praxi v překládání krásné literatury (prózy, poezie, dramatu) a filmových
titulků, jakož i pro praxi redakční.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Božana Niševa, Ph.D. (07.02.2022)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Podmínky atestace:

- aktivní účast na hodinách 

- přečtení odborného článku věnovaného translatologické problematice (určuje ho vyučující) a příprava referátu / prezentace na jeho základě

- překlad úryvku prozaického textu (po konzultaci s vyučujícím a podle jazykové profilace studenta)

- odpověď na jednu teoreticky zaměřenou otázku

Literature - Czech
Last update: Mgr. Božana Niševa, Ph.D. (27.03.2022)

Literatura

HRDLIČKA, Milan: Literární překlad a komunikace, Praha 2003

LEVÝ, Jiří: Umění překladu, Praha 20013

MOUNIN, Georges: Teoretické problémy překladu, Praha 1999

MÜGLOVÁ, Daniela: Komunikace, tlumočení, překlad aneb Proč spadla babylonská věž?, Nitra 2013.

PECHAR, Jiří: Otázky literárního překladu, Praha 1986

POŠTA, Miroslav: Technologie ve službách překladatele. CAT, strojový překlad, korpusy, Praha 2017

POŠTA, Miroslav: Titulkujeme. Audiovizuální překlad v otázkách a odpovědích, Praha 2019

Překlad literárního díla (Sborník současných zahraničních studií), Praha 1970

Překládání a čeština, Jinočany 20032

VILIKOVSKÝ, Ján: Překlad jako tvorba, Praha 2002


Další literatura

HEČKO, Blahoslav: Dobrodružství překladu, Praha 2000

HORÁLEK, Karel: Příspěvky k teorii překladu, Praha 1957

HRDINOVÁ, Eva Maria: Kultura v procesu překladu, Olomouc 2017

LEVÝ, Jiří: České teorie překladu, I-II, Praha 19962

MATHESIUS, Vilém: O takzvaném aktuálním členění větném (Čeština a obecný jazykozpyt), Praha 1947

Myslenie o preklade, Bratislava 2007

POPOVIČ, Anton: Teória umeleckého prekladu, Bratislava 1975

ŠMILAUER, Vladimír: Hlavní skladební a slohové nedostatky odborného vyjadřování (O češtině pro Čechy), Praha 1963

ZEHNALOVÁ, Jitka a kol.: Kvalita a hodnocení překladu: Modely a aplikace, Olomouc 2015, https://tifo.upol.cz/TQA_book.pdf

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Božana Niševa, Ph.D. (24.04.2022)

1. Teorie překladu - vymezení předmětu a metodologie zkoumání. Z historie translatologie jako vědné disciplíny. Základní pojmy

2. Obecné zásady uměleckého překladu. Tři fáze překladatelovy práce

3. Překladatelská tradice a jazyková tvořivost

4. Otázka národní a dobové specifičnosti (naturalizace a exotizace). Překlad tzv. bezekvivalentní slovní zásoby

5. Problematika přeložitelnosti a nepřeložitelnosti. Některé typy funkčních souvislostí formy a obsahu textových prvků

6. Překlad metafor. O exkluzivním postavení knižního názvu a jeho překladu

7. Reprodukce nestandardních (nářečních, hovorových, slangových aj.) jazykových prvků v překladu

8. Překlad frazeologizmů, přísloví a okřídlených výrazů

9. Jak překládat starší literární texty. K překládání pohádek

10. Specifičnost překladu divadelních textů

11. Problematika překládání poezie

12. Zvláštnosti překladu filmových titulků

13. Překlad z hlediska redakční praxe

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html