SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Current Balkan ethnical structure - AJS5000180
Title: Současná etnická struktura Balkánu
Guaranteed by: Department of South Slavonic and Balkan Studies (21-KJBS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Sandra Vlainić (21.04.2021)
Přednáška se soustředí na charakteristiku a analýzu současné etnické struktury Balkánu (vč. Turecka) od pádu
komunismu (od let 1989/1990). Probírají se jednotlivé balkánské státy, popisuje se etnické složení (majority,
minority) před rokem 1989/90. Studenti jsou seznámeni s potenciálními i reálnými etnickými spory v této době.
Poté je zájem přenes na transformaci balkánských socialistických států po 1989/90 v souvislosti s novými
etnickými pohyby a změnami. Další oblastí zájmu jsou etnické procesy v době válek na území býv. Jugoslávie.
Závěr přednášek se soustřeďuje na migrační krize ve 21. století a s tím souvisejícími národnostními posuny s
výhledem do nejbližší budoucnosti.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Sandra Vlainić (21.04.2021)
Základní studijní literatura:
COLLIER, P.: Exodus. Jak migrace mění náš svět? Praha 2017.

GELLNER, E.: Národy a nacionalismus. Praha. 1993.

HRADEČNÝ, P. a kol.: Dějiny Řecka. Praha, 1998.

HRADEČNÝ, P. - HLADKÝ. L.: Dějiny Albánie. Praha 2008.

KREISER, K. - NEUMANN, CH. K.: Dějiny Turecka. Praha 2010.

PELIKÁN, J. - TEJCHMAN, M.: Dějiny Jugoslávie (1918-1991). Praha 1996.

PELIKÁN, J. a kol.: Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Praha 2016.

PELIKÁN, J. a kol.: Dějiny Srbska. Praha 2019.

RYCHLÍK, J.: Dějiny Bulharska. Praha 2000.

RYCHLÍK, J. (ed.): Mezi Terstem a Istanbulem. Balkánské národy ve 20. století. Praha 2020.

RYCHLÍK, J. - PERENČEVIĆ, M.: Dějiny Chorvatska. Praha 2007.

RYCHLÍK, J. a kol.: Dějiny Slovinska. Praha 2011.

RYCHLÍK, J. - KOUBA, M.: Dějiny Makedonie. Praha 2017.

RYCHLÍK, J. a kol.: Mezi Terstem a Istanbulem. Balkánské národy ve 20. století. Praha 2020.

SCHEU, H. CH.: Migrace a kulturní konflikty. praha 2011.

SUGAR, P. F.: Nationalism in Eastern Europe. Seattle, 1994.

ŠATAVA, L.: Národnostní menšiny v Evropě. Praha 1994.

ŠÍSTEK, F.: Dějiny Černé Hory. Praha 2017.

TREPTOW, K.: Dějiny Rumunska. Praha 2000.

ŽÍLA, O.: "Jedna si jedina moja domovina?" Etnodemografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945-2013. Praha 2014.

Další odborná literatura:
JUDAH, T.: Srbi - Istorija, mit i razaranje Jugoslavije. Beograd, 2003

LIVADA, S.: Etničko čišćenje. Zagreb, 2006.

PELIKÁN, J.: Jihoslovanská krize: kořeny a souvislosti. Praha 1996.

PELIKÁN, J.: Národnostní otázka ve Svazové republice Jugoslávii. Geneze, vývoj, perspektivy. Praha 1997.

ŠATAVA, L.: Etnicita a jazyk? teorie, praxe, trendy. Brno 2013.

ŠATAVA, L.: Evropská etnika bez státu: rozměry asimilace a revitalizace. Trnava 2015.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Sandra Vlainić (21.04.2021)

1. Etnická struktura Jugoslávie do roku 1991.

2. Etnická struktura Albánie do roku 1990.

3. Etnická struktura Rumunska do roku 1989.

4. Etnická struktura Bulharska do roku 1990.

5. Etnická struktura Řecka.

6. Etnická struktura Turecka.

7. Etnické změny během válek v býv. Jugoslávii.

8. Etnické proměny balkánských zemí v 90. letech 20. stol. I. (Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko)

9. Etnické proměny balkánských zemí v 90. letech 20. stol. II. (Albánie, Řecko, Turecko)

10. Hlavní etnické transformace Balkánu ve 21. století I.

11. Hlavní etnické transformace Balkánu ve 21. století II.

12. Migrační krize a dopady na Balkán.

13. Predikce etnických změn Balkánu v nejbližší budoucnosti.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html