SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Southeastern Europe and International Relations - AJS5000078
Title in English: Jihovýchodní Evropa v mezinárodních vztazích
Guaranteed by: Department of South Slavonic and Balkan Studies (21-KJBS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Mgr. Přemysl Vinš
Teacher(s): doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Mgr. Přemysl Vinš
PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)
Předmět je koncipován jako přednáška. Jeho cílem je seznámit studenty s úlohou areálu jihovýchodní Evropy v
mezinárodních vztazích v jednotlivých historických etapách. Předpokládá se podrobná znalost historických reálií
předmětné oblasti získaná v předcházejícím bakalářském studiu. Důraz při přednášce bude kladen na období pozdního
novověku a vývoj ve 20. století. V rámci předmětu budou prezentovány "klasické" diplomatické dějiny jihovýchodní
Evropy; výklad se zaměří i na reflexi dění v tomto regionu společnostmi žijícími v jiných částech kontinentu, a naopak na
vnímání událostí v Evropě a ve světě populací usídlenou v jihovýchodní Evropě.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Sandra Vlainić (16.12.2012)

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)
Základní studijní literatura:
BANAC, I.: The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics. New York, 1984.

Hatschikjan, M. - Troebst, S. (ed.), Südosteuropa. Ein Handbuch. Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur. München, 1999.

HLADKÝ, L.: Bosenská otázka v 19. a 20. století. Brno, 2005.

HRADEČNÝ, P. a kol.: Dějiny Řecka. Praha, 1998.

HRADEČNÝ, P. - HLADKÝ, L.,: Dějiny Albánie, Praha, 2008

HRADEČNÝ, P.: Kosovská otázka ve vývoji albánsko-jihoslovanských vztahů do roku 1944, Slovanské historické studie 20. Praha, 1994, s. 76-98.

HRADEČNÝ, P.: Řekové a Turci. Nepřátelé nebo spojenci?. Praha, 1996.

HROCH, M.: Evropská národní hnutí v 19. století. Společenské předpoklady vzniku novodobých národů. Praha, 1986.

HROCH, M.: V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských nár. hnutí v komparativní perspektivě. Praha, 1996.

Vykoukal, J. - Litera, B. - Tejchman, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha, 2000.

PAULOVÁ, M.: Balkánské války 1912-1913 a český lid. Praha, 1963.

PELIKÁN, J. a kol.: Dějiny Srbska. Praha, 2004.

RYCHLÍK, J: Dějiny Bulharska. Praha, 2000.

RYCHLÍK, J. - KOUBA, M.: Dějiny Makedonie. Praha, 2003.

ŠESTÁK, M. a kol.: Dějiny jihoslovanských zemí. Praha, 1998.

TODOROVA, M: Imagining the Balkane. New York, 1997.

TREPTOW, K. W.: Dějiny Rumunska. Praha, 2000.

ŽÁČEK V. a kol.: Češi a Jihoslované v minulosti. Od nejstarších dob do roku 1918. Praha, 1975.

Další odborná literatura:
Bekić, D.: Jugoslavija u hladnom ratu. Odnosi s velikim silami. Zagreb, 1988.

EKMEČIĆ, M.: Stvaranje Jugoslavije 1790-1918. Beograd, 1989.

HÖSCH, E.: Geschichte der Balkanländer. Von der Frühzeit bis zur Gegenwart. München, 1995.

JELAVICH, B.: History of the Balkans, I, Cambridge 1983.

KOLEJKA, J.: Národy habsburské monarchie v revoluci 1848-1849. Praha, 1989.

Sovětizace východní Evropy. Země střední a jihovýchodní Evropy v letech 1944-1948. Praha, 1994.

SUGAR, P. F.: Southeastern Europa under Ottoman Rule 1354-1804, Seattle 1977.

VICKERS, M.: Between Serb and Albanian: a History of Kosovo. London, 1988.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (22.12.2011)
 1. přednáška - Východní otázka, Napoleonská Evropa 1792 - 1815
 2. přednáška - Vídeňský systém 1815 - 1853
 3. přednáška - Nový koncert velmocí a jeho vliv na Balkáně 1853 - 1875
 4. přednáška - Balkánská krize 1875 - 1878, Berlínský kongres
 5. přednáška - Evropská diplomacie na balkánském poloostrově v letech 1878 - 1914
 6. přednáška -  Jihovýchodní Evropa za balkánských válek a první světové války
 7. přednáška - Poválečné uspořádání jihovýchodní Evropy - versaillský mírový systém
 8. přednáška - Balkán v mezinárodních vztazích v meziválečné éře I.
 9. přednáška - Balkán v mezinárodních vztazích v meziválečné éře II.
 10. přednáška - Jihovýchodní Evropa za druhé světové války
 11. přednáška - Jihovýchodní Evropa v letech 1945 - 1948
 12. přednáška - Jihovýchodní Evropa v období bipolárně rozděleného světa
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html