SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Japanese Studies b - AJP100177
Title: Úvod do studia japanologie b
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 25 / 25 (25)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences: critical thinking
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Tereza Lutovská
Teacher(s): Mgr. Petra Kanasugi, Ph.D.
Annotation - Czech
Úvodová přednáška o japonském jazyce nabízí studentům prvního ročníku základní informace o charakteru japonského jazyka a zároveň o rozsahu jazykovědy jako vědecké disciplíny. Předmět vychází z kognitivního přístupu k jazyku, který aplikuje na jednotlivé jazykové roviny.
Last update: Kanasugi Petra, Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je doplnit výuku praktického jazyka o teoretický výklad, který má studenty jednak podnítit k hlubšímu zamýšlení se nad jazykovými jevy, jednak napomoci k rozvíjení jejich schopnosti japonský jazyk správně popisovat. 

Last update: Kanasugi Petra, Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
Course completion requirements - Czech

Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou zkouškou.

Podmínkou zakončení předmětu je vypracování seminární práce.

Klasifikace předmětu:

Písemná zkouška   35%

Ústní zkouška  35%

Seminární práce  20%

Příprava na hodiny a aktivní účast 10%

Last update: Kanasugi Petra, Mgr., Ph.D. (12.02.2024)
Literature - Czech

Základní studijní literatura:

DIRVEN, René; VERSPOOR, Marjolyn (ed.). Cognitive exploration of language and linguistics. John Benjamins Publishing, 2004.

KAGEYAMA, Taro; KISHIMOTO, Hideki (ed.). Handbook of Japanese lexicon and word formation. Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2016. - úvod

- další videa a texty dostupné na Moodle stránce předmětu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15804

 

Další odborná literatura:

Čermák, František. Jazyk a jazykověda, Praha, Pražská imaginace, 1994.

Černý, jiří. Úvod do studia jazyka, Olomouc, Rubico, 1998.

Imaiová, Mucumi. Jazyk a myšlení. Karolinum, 2017.

Last update: Kanasugi Petra, Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
Syllabus - Czech

1. Úvodní hodina: problematika genealogie a typologického zařazení japonského jazyka.

2. Kognitivní přístup k jazyku - typologie znaku, principy ikonicita v jazyce

3. Lexikologie, lexikologická specifika japonštiny

4. Morfologie - struktura slova, slovotvorné procesy v japonštině  

5. Morfologie - flexe v japonštině, systém slovních druhů v japonštině  

6. Syntax - utváření japonské věty (adverbální, adnominální rozvití)

7. Fonetika - specifika japonského fonetického systému (vokály, konzonanty)

8. Fonetika - specifika japonského fonetického systému (tónový přízvuk, frázování,  melodie), fonologická specifika japonštiny

9. Japonština z pohledu pragmatiky a kulturní pragmatiky.

10. Japonština a subjektivní význam ( subjektivizace, kódování postojů mluvčího).

11. Jazyková variace a japonština (standardní jazyk, dialekt, slang, argot, idiolekt).

12. Jazyková relativita.

13. Otázky a odpovědi

Last update: Kanasugi Petra, Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html