SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Japanese Society A - AJP100151
Title: Japonská společnost A
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)
Předmět podrobněji seznámí studenty se základními mechanismy fungování současné japonské společnosti, včetně teoreticko metodologického rámce. Absolvent přednášky by měl být schopen správně interpretovat procesy, ke kterým dochází v současném Japonsku, a to nejen v rovině jejich vnějších projevů ale i v jejich hlubších souvislostech. Posluchač se zevrubně seznámí se základními metodologickými přístupy ke studiu japonské společnosti, zejména s ohledem na přetrvávající přístupy, které ve větší či menší míře vycházejí z představy výlučnosti japonského etnika, tzv. nihondžinron. Přednášky jsou tematicky zaměřeny na vztahy jedinec-společnost (především z pohledu kulturní a sociální antropologie).
Cyklus přednášek seznamuje posluchače také s poválečným vývojem japonské společnosti a obsahově tak navazuje na předmět Japonské dějiny B.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

Požadovaná minimální docházka 70 %; Aktivní přístup (dotazy a připomínky k přednášce, zkušenosti z četby japonských reálií případně z osobních zkušeností z pobytů v Japonsku apod.). Úspěšné složení zkoušky ve formě písemného testu, který se skládá z otevřených otázek - minimální hranice 70%.

Literature - Czech
Last update: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

Povinná literatura:

·    Allinson, Gary D., Japan's postwar history, Cornell University Press 2004

·    Beauchamp, Edward R., History of Contemporary Japan, 1945-1998, Garland 1998

·    Benedict, Ruth, The Chrysanthemum and the Swords, Tokyo, Tuttle 1946

·    Doi, Takeo, Anatomy of Dependence, Tokyo, Kodansha International 1973

·    Hamaguchi, Eshun, "A Methodological Basis for Japanese Studies - With begard to "Relatum" as its Foundation", Nichibunken Japan Review, No. 9, 1997

·    Nakane, Chie, Japanese Society, Berkeley : University of California Press, 1970

·    Reischauer, Edwin O., The Japanese Today: Change and Kontinuity, Tokyo, Charles E Tuttle 1990

·    Wolferen, Karel van, The Enigma of Japanese Power, Knopf 1989

 

Doporučená literatura:

·    Emmott, Bill, The Sun Also Sets, New York, Times Books 1989

·    Gordon, Andrew, A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present, Oxford University Press 2008

·    Hamaguchi, Eshun, "A Contextual Model of the Japanese: Towards a Methodological Innovation in Japan Studies", Journal of Japanese Studies, 11:2

·    Johnson, Chalmer, MITI and the Japanese Miracle, Stanford, Stanford University Press 1982

·    Prestowitz, Clyde V., Trading Places: How We Allowed Japan to Take the Lead, New York, Basic Books 1988

·    Vogel, Ezra F., Japan as Number One, Harvard, Harvard University Press 1979

Syllabus - Czech
Last update: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

Témata jednotlivých přednášek:

1. Teoreticko metodologická východiska ke studiu japonské společnosti: Čas a prostor v japonské kultuře

2. Počátky koncepce nihondžinron (日本人論) v období Meidži

3. Koncepce nihondžinron v období Taišó a raném období Šówa

4. Nové přístupy ke studiu japonské společnosti v poválečném Japonsku

5. Koncepce nihondžinron v 60. a 70. letech 20. století

6. Nástup revizionismu: Od teorie nihondžinron ke koncepci nihonron (日本論)

7. Hledání nových metodologických přístupů v postmoderním Japonsku

8. Soudobé dějiny Japonska I: Okupace Japonska a budování nového společenského systému

9. Soudobé dějiny Japonska II: Japonsko v období hospodářského "zázraku"

10. Soudobé dějiny Japonska III: "Zlatá" 80. léta

11. Soudobé dějiny Japonska IV: Společenská krize 90. let

12. Soudobé dějiny Japonska V: Japonsko na přelomu tisíciletí

 

Other recommended courses - Czech
Last update: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

Student/ka by měl/a nejprve absolvovat předmět Japonské reálie a předmět Japonské dějiny B.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html