SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Project seminar - AISV5940
Title: Projektový seminář
Guaranteed by: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/3, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (12)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AIS100131
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Nina Wanča, Ph.D.
Annotation - Czech
Hlavním cílem předmětu je realizace konkrétního projektu. Studenti pracují v různě velkých týmech, čímž si nacvičí týmovou spolupráci. Součástí projektu je i dodržování harmonogramu, nácvik práce s časem, rozdělení rolí v týmu, komunikace s vedoucím a případně i s externím zadavatelem.

Výuka v předmětu je zajišťována předmětem Informační a knihovnické služby - AIS10164, kde jsou uvedeny konkrétní podmínky zakončení předmětu.
Last update: Wanča Nina, Mgr., Ph.D. (23.09.2019)
Course completion requirements - Czech

Přítomnost na úvodní hodině, kde budou prezentovány projekty a prostudování nabídky projektů předem. Úvodní setkání proběhne vzhledem k epidemiologické situaci online. Termín: 9. 10. 2020 v 11.00 na ZOOM (ID 983 367 0952, heslo: 3571315). Link na setkání: https://cesnet.zoom.us/j/9833670952?pwd=UUozdjlKUE9RMnNyRVNTRTl0SSt0QT09

Podrobnosti u předmětu Informační a knihovnické služby - AIS10164.

Last update: Wanča Nina, Mgr., Ph.D. (22.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html