SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Testing environment for PAP - AISV5937
Title in English: Testovací prostředí pro PAP
Guaranteed by: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (10)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Helena Lipková, Ph.D. (06.02.2019)
V rámci tohoto semináře budou vytvářeny video-podklady pro Proseminář akademické práce - modul Akademický mluvený projev a prezentační dovednosti.
Studenti budou vytvářet nácviková videa, která budou v Moodle podpoře PAP použita jako ukázky vhodných či naopak nežádoucích forem prezentování.
Studenti, kteří se zapíšou na tento předmět, dávají souhlas s využitím nahrávek v rámci výuky studentů FF UK.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html