SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Expert's forum (Information Mondays) - AISPV2005
Title: Odborné fórum (PVP2 - 2. ročník Bc.)
Guaranteed by: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AISV10128
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Nina Wanča, Ph.D.
Mgr. Pavlína Kolínová
Annotation - Czech
Odborné fórum ÚISK je platforma pro setkávání studentů a studentek s odborníky. Každý týden se věnujeme aktuálním otázkám a tématům z oblasti informační vědy, knihoven, technologií a nových médií. Setkávání probíhá online v MS Teams a z přednášek jsou pořizovány záznamy, proto je program otevřen i zájemcům z řad veřejnosti. Spolupořadatelem je Česká informační společnost, z.s.

Aktuální program přednášek: https://uisk.ff.cuni.cz/cs/pro-verejnost/odborne-forum/<br>

Místo konání: online MS Teams (kód týmu: q6sicla) - https://teams.microsoft.com/l/team/19%3auV9hDuoLrwJJBSaq-LVKWynrSe974L_sZqW4rjF1zGs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d504e69d-05c3-4bf8-9092-adc01d759bae&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Přednášky jsou určeny všem studentům (bakalářského i navazujícího magisterského studia), knihovníkům, informačním pracovníkům a všem zájemcům o aktuální otázky informační vědy.

Informace o zápočtu najdete u předmětu: Odborné fórum - AISV10128 (https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=ef7567a5359f48795bf1b3ed5b78e45e&tid=1&do=predmet&kod=AISV10128).
Last update: Kolínová Pavlína, Mgr. (07.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html