SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Digitization in Memory Institutions - AIS510324
Title: Digitalizace v paměťových institucích
Guaranteed by: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AISP53002
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. (19.12.2018)
During the course, the students will get acquainted with the complete life cycle of the digital document, with the individual steps of digitization, data storage, the OAIS reference model. Emphasis is placed on metadata and their use, including the long-term preservation of digital documents.
Literature -
Last update: Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. (19.12.2018)

Basic resources

CUBR, Ladislav. Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2010. 154 s. ISBN 978-80-7050-588-5.

Digital Preservation CZ – BLOG. Blog o dlouhodobé archivaci digitálních informací. Dostupné z: http://www.digitalpreservation.cz

LTP Portál.cz. Dostupné z: http://ltp-portal.mzk.cz

GIARETTA, David. Advanced digital preservation [online]. Berlin: Springer, 2011. ISBN 978-3-642-16809-3. Dostupné z: http://www.springerlink.com/content/978-3-642-16808-6/contents.

HARVEY, D. R. Preserving digital materials. 2nd ed. München: De Gruyter Saur, 2012. ix, 251 s. Current topics in library and information practice. ISBN 978-3-11-025368-9.

PROM, Christopher J., ed. Digital preservation essentials. Chicago: Society of American archivists, 2016. vii, 125 stran. Trends in archives practice. ISBN 1-931666-95-4.

ROSENTHAL, Colin a kol. Průvodce plánem důvěryhodného digitálního repozitáře (PLATTER). 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2009. 51 s. ISBN 978-80-7050-569-4.
Online dostupné zde: http://www.ndk.cz/platter-cz.

 

For further reading

BEZDĚK, Ladislav a FROUZ, Martin. Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče. 1. vyd. Praha: Národní památkový ústav, 2014. 215 s. Odborné a metodické publikace; sv. 46. ISBN 978-80-7480-017-7.

BLUH, Pamela, ed. a HEPFER, Cindy, ed. The institutional repository: benefits and challenges. Chicago: American Library Association, 2013. 142 s. ALCTS Papers on Library Technical Services & Collections #18. ISBN 978-0-8389-8661-5.

CORRADO, Edward M. a MOULAISON, Heather Lea. Digital preservation for libraries, archives, and museums. Second edition. Lanham: Rowman & Littlefield, 2017. xxvii, 373 stran. ISBN 978-1-4422-7871-4.

ČERNÁ, Alena a kol. Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu: v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR s cílem sjednocení definic a pojmosloví v oblasti historického fotografického materiálu v používaných evidenčních systémech a ulehčení uživatelského vyhledávání v nich. 1. vydání. Praha: Národní památkový ústav, 2017. 139 stran. Odborné a metodické publikace; svazek 89. ISBN 978-80-7480-077-1.

DAPPERT, Angela, ed., GUENTHER, Rebecca Squire, ed. a PEYRARD, Sébastien, ed. Digital preservation metadata for practitioners: implementing PREMIS. [Cham]: Springer, 2016. xiv, 266 stran. ISBN 978-3-319-43761-3.

MARKS, Steve a SHALLCROSS, Michael, ed. Becoming a trusted digital repository. Chicago: Society of American Archivists, 2015. xxv, 68 stran. Trends in archives practice; Module 8. ISBN 978-1-931666-84-8.

Syllabus -
Last update: Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. (21.02.2019)

1. Introduction: Memory institutions, digitization and digital preservation.

2. Standards: Object metadata, images, packages.

3. The OAIS, PREMIS reference framework.

4. Trusted repository: audits, certifications.

5. Software tools and standards implementation.

6. Legislation and LTP.

7. Selected projects from LTP perspective.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html