SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
History of Book Print in Late Gothic and Renaissance Period - AIS510179
Title in English: Dějiny knihtisku v době pozdní gotiky a renesance
Guaranteed by: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2013
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (1)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AIS510317
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.
Annotation -
Last update: UISVOIT (21.11.2012)
The course is focused on developement of printing from late Gothic to
Renaissance (importance of Johannes Gutenberg´s invention,his followers and spreading it throughout Europe).
Early presses in Bohemia and Moravia and development in next two centuries. The role of printed book during Humanism and Reformation.
Innovations of the sixteenth century included typography.
Seminary - reading new Gothic types, transliteration and transcription.
Literature - Czech
Last update: UISVOIT (19.11.2012)

BOHATCOVÁ, M. (a kol.): Česká kniha v proměnách staletí. Praha 1990.

FUNKE, Fr.: Buchkunde. Überblick über die Geschichte des Buch- und Schriftwesens. München 1998 (6. vydání).

HORÁK, Fr.: Česká kniha v minulosti a její výzdoba. Praha 1948.

KOPECKÝ, M.: Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků. Praha 1978.

MANGUEL, Alberto: Dějiny čtení. Brno 2007.

VOIT, P.: Encyklopedie knihy - starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou15. apočátkem 19. století. Praha 2006 (zde uvedena další literatura k podrobnějšímu studiu).

Requirements to the exam - Czech
Last update: UISVOIT (19.11.2012)

předložení seznamu přečtené literatury

2. první kolo - praktická zkouška (identifikace obrazových dokumentů z dějin knihtisku)

3. druhé kolo - tři ústní otázky dle seznamu

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (05.01.2011)
Osnova předmětu:
 • Tisk před vystoupením Johanna Gutenberga (Asie, Evropa). Vliv deskotisků a blokových knih na knihtisk
 • Přínos Johanna Gutenberga. Gutenbergovi nástupci vNěmecku (Keffer, Fust, Schöffer, Mentelin) a rozšíření knihtisku po Evropě (Itálie, Švýcarsko, Francie, Španělsko, Belgie atd.). Spojitosti a rozdíly mezi rukopisným a tištěným tradováním textu
 • Ustalování typografického úzu. Význam zahraničních tiskařů 80. let 15. století pro stabilizaci knižní struktury (Koberger, Zainer, Ratdolt, Manuzio, Le Roy aj.)
 • Počátky českého a moravského knihtisku (Plzeň a problém Kroniky trojánské, Brno)
 • Vrchol českého a moravského knihtisku před rokem 1500 (Praha, Kutná Hora, Vimperk, Brno, Olomouc)
 • Vývoj nakladatelství a knihkupectví 15. století (Drach, Koberger, Quentel)
 • Role knihtisku za humanismu a reformace. Typy tiskáren. Změny žánrového a edičního profilu (zpravodajský jednolist, novinový leták)
 • Rozvoj renesančního knihtisku vcizině, část I (Německo, jazykově český knihtisk v Německu)
 • Rozvoj renesančního knihtisku vcizině, část II (Francie, Itálie, západní a východní Evropa)
 • Rozvoj knihtisku vČeských zemích do 1547 (Bakalář, Konáč, Tiskárna severinská, hebrejský a cyrilský knihtisk vPraze, role bratrských oficín na venkově aj.)
 • Rozvoj knihtisku vČeských zemích 1547-1620, část I (Netolický, Melantrich)
 • Rozvoj knihtisku vČeských zemích 1547-1620, část II (Adam zVeleslavína, Tiskárna bratrská aj). Cesta ke kosmopolitizaci vrudolfínské éře (Černý, Štraus, Schumann aj.).
 • Nakladatelství a knihkupectví 16. století. Cenzura, privilegia, patisk. Německé knižní veletrhy

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html