SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Illustration and Book Binding Theory - AIS510110
Title in English: Nauka o ilustraci a knižní vazbě
Guaranteed by: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2012
Semester: summer
Points: 4
E-Credits: 8
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (1)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AIS510326
Guarantor: doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (27.05.2008)
Předmět představuje úvod do grafických a umělecko-řemeslných technik knižní kultury mezi pozdním středověkem a 19.
stoletím se zřetelem k základní odborné literatuře, problémům a terminologii
Literature - Czech
Last update: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (27.05.2008)

Doručená literatura:

1) BLAND, David. A History of Book Illustration : The Illuminated Manuscript and the Printed Book. London : Faber and Faber, 1958. 448 s.

2) BOHATCOVÁ, Miriam, et al. Česká kniha v proměnách staletí. Praha : Panorama, 1990. 622 s. ISBN 80-7038-131-0.

3) FUNKE, Fritz. Buchkunde: Ein Überblick über die Geschichte des Buch- und Schriftwesens. 6.,überarb. u. ergänzte. Aufl. München : Saur, 1999. 396 S. ISBN 3-598-11390-0

4) HAMANOVÁ, Pavlína. Z dějin knižní vazby : od nejstarších dob do konce XIX. století. Praha : Orbis, 1959. 275 s.

5) HORÁK, František. Česká kniha v minulosti a její výzdoba. Praha : František Novák, 1948. 253 s.

6) MATĚJČEK, Antonín. Ilustrace, Praha : Jan Štenc, 1931. 351 - [I] s. : 246 obr.

7) NUSKA, Bohumil. Historická knižní vazba : Sborník příspěvků k dějinám vazby a k metodice ochrany historických knižních vazeb. 1, 2, 3-4, 5-9. Liberec : Severočeské krajské nakladatelství, 1962, 1963, 1965, 1971.

8) VOIT, Petr. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. 1. vyd. Praha : Libri, 2006. 1350 s. ISBN 80-7277-312-7.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (05.01.2011)
Osnova předmětu:
 • Pergamen a papír (technologie, rozšíření a význam zejména pro knihtisk). Druhy barevných papírů
 • Tisk zvýšky (dřevořez, dřevoryt, kamenoryt, kovoryt, přírodninový tisk, ražený tisk, šrotový tisk, těstový tisk, knihtisk). Tisk zhloubky (mědiryt, oceloryt, mezzotinta, lept, suchá jehla). Tisk zplochy (litografie)
 • Ilustrace, její typy a funkce (asociativní, nauková). Místo ve struktuře knihy i čtenářské recepci. Iluminátor a ilustrátor. Monogramisté
 • Vývojové tendence zahraniční a domácí ilustrace v15. století (mistři Pfisterovy, Zainerovy a Kobergerovy dílny, Dürer, charakter české ilustrace)
 • Vývojové tendence zahraniční a domácí ilustrace v16. století (Tory, Holbein, mistři Schönspergerovy a Grüningerovy tiskárny, Mistr Petrarky, Cranach, Amman, Severinský ateliér, Melantrichův podíl, manýristická ilustrace vPraze)
 • Vývojové tendence zahraniční a domácí ilustrace v17. století (Callot, ateliér Merianů, Hogenberg, Willenberg, Chodowiecki, Hollar, umělci usazení vPraze po 1620, bohemikální zakázky pro ateliéry vAugsburku)
 • Vývojové tendence zahraniční a domácí ilustrace v18. a 19. století (Papillon, Gillot, Oudry, Boucher, Gessner, Birkhard a okruh hraběte Šporka, Neuräutter, Smíšek, Balzer a jeho skupina, Berka, počátky litografie vEvropě a u nás)
 • Technologie vazby (blok, kodex, korpus). Brožura, vazba nasazovaná, vazba zavěšovaná, industrializace knihvazačství
 • Materiál (usně, barevné papíry, kování, zlacení atd.). Nářadí (kolek, plotna, fileta atd.). Typy vazeb dle zpracování (vazba papírová, plátěná, kožená, pergamenová atd.)
 • Výzdoba vazeb (řezání, malování, cizelování, slepotisk)
 • Výzdobné typy vazeb, část I (vazba srámovou kompozicí, vazba sdominantovou kompozicí)
 • Výzdobné typy vazeb, část II (vazba se vzorem „all over", se vzorem „cathédrale", se vzorem „cottage", se vzorem „dentelle", se vzorem „fanfare" atd.)
 • Knihvazač a knihvazačství vproměnách staletí. Monogramisté a významné rodinné ateliéry (klášterní dílny, Trnka a čeští Anonymové, Jakob Krause, Thomas Krüger, pražská renesance a manýrismus, přínos francouzských barokních ateliérů, Mearneho anglická škola, Thouvenin a francouzský historismus 19. století)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html