SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Knowledge Representation (combined study) - AIS500082
Title in English: Reprezentace znalostí (kombinované studium)
Guaranteed by: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2011
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 --- [hours/week]
summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Annotation -
Last update: VORLB0AF (09.10.2006)
The aim of the subject is to get students acquainted with the basic forms of knowledge representation and methods of their effective processing, namely constructions of decision trees from decision tables and data, rule-based knowledge bases, uncertainty processing, knowledge discovery in databases, knowledge acquisition from experts, and some other forms of knowledge representation. There are also included connected notions and algorithms of the theory of information.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (05.01.2011)
Studijní literatura:
  • Sklenák, V. a kol.: Data, informace, znalosti a Internet . C. H. Beck, 2001, xvii + 507 str.
  • Jiroušek, R.: Metody reprezentace a zpracování znalostí v umělé inteligenci. VŠE, 1995, 103 str.
  • Ivánek, J. a kol.: Vybrané kapitoly z matematické informatiky a znalostního inženýrství. VŠE, 1990, 204 str.
  • Sowa, J.F.: Knowledge Representation: Logical, Philosophical, and Computational Foundations. Brooks/Cole, 2000, xiv + 594 str.
Berka, P.: Dobývání znalostí z databází. Academia, 2003, 366 str.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (05.01.2011)
Osnova:
1. Rozhodovací tabulky a stromy

1.1. Logické vlastnosti rozhodovacích tabulek

1.2. Konstrukce rozhodovacích stromů z tabulek

1.3. Konstrukce rozhodovacích stromů z dat

1.4. Optimální rozhodovací strom

2. Báze znalostí

2.1. Principy znalostních systémů

2.2. Reprezentace znalostí pravidly

2.3. Odvozování z báze pravidel

2.4. Zpracování neurčitosti

3. Získávání znalostí

3.1. Získávání znalostí od expertů

3.2. Automatické získávání znalostí z databází

3.3. Data-mining

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html