Information Science - AIS500001
Title: Informační věda
Guaranteed by: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ANM50578
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Is incompatible with: AISF00001
WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět přináší studentům základní přehled o klíčových tématech informační vědy, syntetizuje teoretické,<br>
metodologické i pragmatické poznatky o základech tohoto oboru. Poskytuje tak posluchačům důležitý základ pro<br>
studium v dalších specializovaných oblastech. Výklad předmětu postupuje od obecných východisek ke konkrétně<br>
zaměřeným tématům. Po představení pojmu informace a dalších základních termínů je probrána historie oboru,<br>
jeho metodologie a výzkumné metody. Dále se předmět zaměří na jednotlivá klíčová témata informační vědy:<br>
informační společnost, organizaci informací, problematiku information overflow, informační etiku, human -<br>
computer interaction, informační bezpečnost, bibliometrii a právo v informační společnosti. Studenti se na<br>
přednáškách aktivně průběžně zapojují v rámci týmové práce na průběžně zadávaných otázkách a úkolech.

Studijní literatura a studijní pomůcky
BAWDEN, David; ROBINSON, Lyn. Introduction to information science. London: Facet, 2012. 351 s. ISBN 978-1-85604-810-1.
CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 80-7184-767-4.
FLORIDI, Luciano. The philosophy of information. Oxford: Oxford University Press, 2013. 405 s. ISBN 978-0-19-923239-0.
KLÍR, Jiří; VALACH, Miroslav. Kybernetické modelování. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1965. 356 s.
LESTER, June; KOEHLER, Wallace C. Fundamentals of information studies: understanding information and its environment. 2nd ed. New York: Neal-Schuman Publishers, 2007. 444 s. ISBN 978-1-55570-594-7.
VICKERY, B. C.; VICKERY, A. Information science in theory and practice. München: K.G. Saur, 2004. 400 s. ISBN 3-598-11658-6.


Last update: Šlerka Josef, Mgr., Ph.D. (29.04.2022)