SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Information and library services - AIS10164
Title: Informační a knihovnické služby
Guaranteed by: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/3, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AIS100131
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Nina Wanča, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět je povinný pro studenty 3. roč. bakalářského studia, pro studenty jiných ročníků bakalářského studia je účast vyloučena. Jako povinně volitelný může být zapsán pouze studentům navazujícího magisterského studia.


Inovace předmětu byla podpořena projektem Modernizace bakalářského programu Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36231
Projekt Operačního programu Praha Adaptabilita, Prioritní osa OP: Modernizace počátečního vzdělávání 3
Last update: Wanča Nina, Mgr., Ph.D. (23.09.2019)
Aim of the course - Czech

Hlavním cílem předmětu je realizace konkrétního projektu řešící informačně-knihovnický problém. Každoročně jsou vypisovány zajímavé projekty z reálných institucí. Studenti pracují v různě velkých týmech, čímž si nacvičí týmovou spolupráci. Součástí projektu je i dodržování harmonogramu, nácvik práce s časem, rozdělení rolí v týmu, komunikace s vedoucím a s externím zadavatelem.

Last update: Wanča Nina, Mgr., Ph.D. (30.09.2021)
Course completion requirements - Czech

Veškeré inromace najdete u předmětu Informační služby AIS100131 (https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=0ed1f33bceb7f369e6640b25394ecccc&tid=&do=predmet&kod=AIS100131)

  

 

 

Last update: Wanča Nina, Mgr., Ph.D. (28.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html