SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Information ethic and law - AIS10162
Title: Informační etika a právo
Guaranteed by: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AIS100125
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Annotation - Czech
Kurz studentům poskytne základní orientaci v problematice informační etiky a práva. Cílem kurzu je získání schopnosti samostatně porozumět etickým a právním problémům souvisejícím s vykonáváním informační profese v 21. století. Mezi probíraná témata budou patřit zejména: autorské právo, ochrana osobních údajů, digitální propast, informační etika v prostředí sociálních sítí, big social data, informační etika a umělá inteligence. Kurz bude vyžadovat aktivní přístup a samostatnou práci studentů.
Last update: Šisler Vít, doc. Mgr., Ph.D. (28.02.2019)
Course completion requirements - Czech

Kurz je vyučován blokově: 25.2., 11.3., 22.4. a 6.5., vždy 9:10 – 11:35.

Last update: Šisler Vít, doc. Mgr., Ph.D. (10.02.2022)
Literature - Czech

BUCHANAN, E. A. and HENDERSON, K. A. (2009). Case studies in library and information science ethics. Jefferson: McFarland.

ČERMÁK, J. (2003). Internet a autorské právo. Praha: Linde.

HIMANEN, P. (2001). The hacker ethic and the spirit of the information age. New York: Random House.

HIMMA, K. E. and TAVANI, H. T. (eds.) (2008). The Handbook of Information and Computer Ethics. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.

MOORE, A. D. (ed.) (2005). Information Ethics: Privacy, Property, and Power. University of Washington Press.

POLČÁK, R. (2007). Právo na internetu: Spam a odpovědnost ISP. Computer Press.

POLČÁK, R. (2012). Internet a proměny práva. Auditorium.

SPINELLO, R. A. and TAVANI, H. T. (eds.) (2004). Readings in Cyberethics. Mass.: Jones and Bartlett Publishers.

STICHLER, R. N. and HAUPTMAN R. (2009). Ethics, Information and Technology: Readings. McFarland & Company, Inc. Publishers.

TAVANI, H. T. (2004). Ethics & Technology: Ethical Issues in an Age of Information and Communication Technology. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.

Last update: SISLV1AF (03.10.2016)
Registration requirements - Czech

Předmět je primárně určen pro studenty 3. roč. bakalářského studia ÚISK. Jako povinně volitelný jej mohou navštěvovat studenti ÚISK a SNM navazujícího magisterského studia. 

Last update: SISLV1AF (12.02.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html