SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practice - AIS100129
Title: Praxe
Guaranteed by: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/15, C [DS]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Nina Wanča, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Pavlína Kolínová
Mgr. Nina Wanča, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět je určen výhradně studentům bakalářského studia (prezenční i kombinované formy) a je povinný. Cílem praxe je umožnit studentům osobní seznamení s praktickými činnostmi oboru a zúročení teoretických znalostí.

Praxi můžete plnit v průběhu celého studia.
Last update: Wanča Nina, Mgr., Ph.D. (22.09.2020)
Aim of the course - Czech

Ověřit teoretické znalosti v terénu praxe a možnost aplikovat je na konkrétní situace. Kromě toho je součástí i celkové seznámení s institucí, jejím chodem a organizační strukturou.

Last update: Wanča Nina, Mgr., Ph.D. (22.09.2020)
Requirements to the exam - Czech

Zhodnocení praxe pomocí standardizovaného formuláře.

Potvrzení a hodnocení praxe mentorem, které zašle přímo koordinátorovi praxe.

Hodnocení studenta ani mentora neovlivní udělení zápočtu. Slouží jen pro interní potřeby organizace praxí a optimalizace studia. Jediným případem je neabsolvování praxe.

Last update: Wanča Nina, Mgr., Ph.D. (22.09.2020)
Syllabus - Czech

Podrobné informace jsou průběžně aktualizovány a naleznete na webu https://uisk.ff.cuni.cz/cs/studium/praxe/

V průběhu října vždy probíhá úvodní setkání podle rozvrhu. 

Obecné náležitosti povinné odborné praxe pro Bc.:

  •     Trvání minimálně 15 pracovních dnů (8hodinová pracovní doba)
  •     Praxi lze plnit během celého akad. roku. Záleží zcela na dohodě s konkrétní institucí a vašich časových možnostech, zda absolvujete praxi jako 15 dnů vkuse, či bude do instituce docházet např. 1 den v týdnu po dobu 15 týdnů.
  •     Pracovní náplň je oborově spjata se studiem na ÚISK
  •     Shrnutí nabitých dovedností ve standardizovaném formuláři
  •     Potvrzení praxe mentorem na standardizovaném formuláři

Podrobnosti včetně formulářů jsou na webu. Pro konzultace využívejte Opanchat v místnosti #praxe.

Last update: Wanča Nina, Mgr., Ph.D. (20.10.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html