SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Information ethic and law - AIS100125
Title: Informační etika a právo
Guaranteed by: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Helena Chaloupková
Annotation - Czech
Kurz studentům poskytne základní orientaci v problematice informační etiky a práva. Cílem kurzu je získání schopnosti samostatně porozumět etickým a právním problémům souvisejícím s vykonáváním informační profese v 21. století. Mezi probíraná témata budou patřit zejména: autorské právo, ochrana osobních údajů, digitální propast, informační etika v prostředí sociálních sítí, big social data, informační etika a umělá inteligence. Kurz bude vyžadovat aktivní přístup a samostatnou práci studentů.
Last update: Šisler Vít, doc. Mgr., Ph.D. (28.02.2019)
Course completion requirements - Czech

Kurz je vyučován blokově: 25.2., 11.3., 22.4. a 6.5., vždy 9:10 – 11:35.

Last update: Šisler Vít, doc. Mgr., Ph.D. (10.02.2022)
Literature - Czech

BUCHANAN, E. A. and HENDERSON, K. A. (2009). Case studies in library and information science ethics. Jefferson: McFarland.

ČERMÁK, J. (2003). Internet a autorské právo. Praha: Linde.

HIMANEN, P. (2001). The hacker ethic and the spirit of the information age. New York: Random House.

HIMMA, K. E. and TAVANI, H. T. (eds.) (2008). The Handbook of Information and Computer Ethics. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.

MOORE, A. D. (ed.) (2005). Information Ethics: Privacy, Property, and Power. University of Washington Press.

POLČÁK, R. (2007). Právo na internetu: Spam a odpovědnost ISP. Computer Press.

POLČÁK, R. (2012). Internet a proměny práva. Auditorium.

SPINELLO, R. A. and TAVANI, H. T. (eds.) (2004). Readings in Cyberethics. Mass.: Jones and Bartlett Publishers.

STICHLER, R. N. and HAUPTMAN R. (2009). Ethics, Information and Technology: Readings. McFarland & Company, Inc. Publishers.

TAVANI, H. T. (2004). Ethics & Technology: Ethical Issues in an Age of Information and Communication Technology. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.

Last update: SISLV1AF (03.10.2016)
Registration requirements - Czech

Předmět je primárně určen pro studenty 3. roč. bakalářského studia ÚISK. Jako povinně volitelný jej mohou navštěvovat studenti ÚISK a SNM navazujícího magisterského studia. 

Last update: SISLV1AF (12.02.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html