SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Innovation Lab - AINO2051
Title: Inovační laboratoř
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / 25 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://www.inovacnilaborator.cz/
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Jan Veselý
Teacher(s): Jan Veselý
Annotation - Czech
Last update: Jan Veselý (31.12.2019)
Tento seminář má podobu praktického projektového semináře.

Studenti budou pracovat v týmech s využitím přístupů startupového světa i světa neziskového sektoru. Důraz bude kladen na různé ověřovací metody, díky kterým lze v rámci inovačního procesu eliminovat rizika. Studenti si na reálném projektu vyzkouší business modelování (Lean Canvas), teorii změny (Results Chain), experimentování (Lean Startup), prototypování (HCD) a další nástroje a techniky. V průběhu semestru budou získávat zpětnou vazbu od potenciálních uživatelů, mentorů, donorů, investorů i od sebe navzájem. Nakonec zhodnotí praktickou zkušenost pro sebe samé: tedy zda jim dává smysl stát se “changemakerem”.

Seminář se bude konat v Kampusu Hybernská.

Detaily letního semestru: http://www.inovacnilaborator.cz/letni-semestr-2019-2020/
Aim of the course - Czech
Last update: Jan Veselý (05.09.2019)

Studenti zažijí realizaci inovace ve vzdělávání v praxi a díky této zkušenosti se budou moci lépe rozhodnout o svém profesním směřování.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Ivan Kafka (27.08.2019)

Účast na setkáních, plnění přidělených úkolů (konkrétní podmínky budou domluveny při úvodním setkání).

Literature - Czech
Last update: Jan Veselý (05.09.2019)

BURNETT, Bill; EVANS, Dave. Designérem vlastního života. 1. vydání. Brno : Jan Melvil Publishing, 2016. 248 s. ISBN 978-80-7555-013-2.
CASNOCHA, Ben; HOFFMAN, Reid. Váš osobní StartUp. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2013. 232 s. ISBN: 978-80-265-0056-8.
SELIGMAN, Martin. Vzkvétání. 1. vydání. Brno : Jan Melvil Publishing, 2014. 410 s. ISBN 978-80-87270-95-0.
RIES, Eric. Lean Startup : Jak budovat úspěšný byznys na základě neustálé inovace. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2015. 279 s. ISBN: 978-80-265-0389-7.
MAURYA, Ash: Lean podnikání : Přejděte od plánu A k plánu, který funguje. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2016. 230 s. ISBN:
978-80-265-0506-8.

Další doporučené online zdroje:
80,000 Hours - https://80000hours.org/
Sociální inovace pro zvídavé, odvážné a tvořivé - https://www.esfcr.cz/socialni-inovace-dokumenty/-/dokument/797126
Lean Canvas - Online kurz - www.leancanvas.cz
HCD: Design zaměřený na člověka - http://eknihy.knihovna.cz/kniha/hcd-design-zamereny-na-cloveka
Results Management in Norwegian Development Cooperation [EN] -
www.norad.no/globalassets/import-2162015-80434-am/www.norad.no-ny/filarkiv/vedlegg-til-publikasjoner/results-management-in-norwegian-development-cooperation.pdf
Social Reporting Standard - https://ashoka.app.box.com/v/srs

Syllabus - Czech
Last update: Jan Veselý (31.12.2019)

http://www.inovacnilaborator.cz/letni-semestr-2019-2020/

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html