SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Mandatory Optional Seminar I - AINDV5022
Title in English: Povinně volitelný seminář I
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2012
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 12
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
summer s.:0/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (8)
summer:unknown / unknown (8)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: INDHRIBEK (06.10.2010)
Kulturně historický (filmový) seminář 2010-11

Kulturně-historický seminář zaměřený na indický film si klade za cíl poskytnout účastníkům kurzu vhled do kulturních a
sociálních problémů indické společnosti prostřednictvím filmových příběhů a obrazů, jež tyto problémy reflektují. Seminář
tedy není zaměřen na umělecké či vývojové aspekty indického filmu, i když také toto hledisko bylo při výběru filmů důležité
a bude zmíněno i v doprovodných vstupech vyučujících a v následných diskusích. Vzhledem k uvedenému cíli semináře
většina vybraných filmů nereprezentuje bollywoodskou produkci, ale paralelní umělecký film z různých jazykových a
kulturních oblastí.
Projekce se konají jednou za 14 dní v týmové studovně centrální knihovny FFUK (suterén Hlavní budovy, Nám. Jana
Palacha 2) od 17-20 hod. Vzhledem k různé délce promítaných snímků se v některých případech diskusní část semináře
bude konat v sudých týdnech v učebně Indologického semináře č. 427, Celetná 20, od 17-18:30 hod. (vždy po
předchozím upozornění).
Od účastníků kurzu se očekává, že budou nejen pravidelně navštěvovat filmové projekce, ale také číst doporučenou
sekundární literaturu týkající se promítaných filmů a tematických okruhů. Úspěšné zakončení kurzu dále předpokládá
aktivní přístup během diskusí - aktivním přístupem se rozumí zejména schopnost formulovat vlastní stanovisko podložené
dalším samostudiem a rešeršemi doplňujících informačních zdrojů.
Účastníci kurzu získají v ZS zápočet a v LS zápočet a zkoušku. Hlavním výstupem semináře (zkouška) bude písemná
práce v rozsahu 12-15 normostran týkající se promítaných filmů, jejich kritické reflexe a širšího kontextu. Účastník si zvolí
jeden kulturní či společenský jev, který bude v promítaných filmech sledovat. Závěry z vlastního rozboru těchto filmů rozšíří
o další příklady sledovaného jevu, ať už v indické nebo světové kinematografii. Stanoviska prezentovaná v práci musí být
podložena četbou odborné literatury, která by měla zahrnovat nejen texty vztahující se ke zvoleným filmům, ale i takové, jež
souvisejí s danou problematikou obecně. Zápočet v zimním semestru student získá za prezentaci dílčích výsledků své
práce v semináři. Tato prezentace se uskuteční formou otevřené mini-konference, která proběhne v prvním týdnu zimního
zkouškového období. Zápočet za letní semestr bude udělen zároveň se zkouškou, a to za aktivní účast v semináři vedoucí
k závěrečné práci.
Seminář, který vznikl z iniciativy studentů, považujeme za společné úsilí všech zúčastněných, proto přivítáme vaše
zajímavé podněty, návrhy a komentáře.


Program promítání:

Zimní semestr

A. Rozdělení Indie

7.10. Subarnarekha (1965, 143 min. wiki) - Ritvik Ghatak
21.10. Garam Hawa (1973, 146 min. wiki) - M.S. Sathyu
4.11. Earth (1999, 95 min. wiki) - Deepa Mehta.
Little Terrorist (2004, 15 min. wiki) - Ashwin Kumar
18.11. Khamosh Pani (2004, 105 min. wiki) - Sabiha Sumar

B. Město a venkov

2.12. Pather Panchali (1955, 115 min. wiki) - Satyajit Ray
16.12. Paruthiveeran (2007, 162 min. wiki) - Ameer Sultan
6.1. Salaam Bombay (1988, 113 min. wiki) - Mira Nair

Letní semestr
24.2. Parashuram (1978, 100 min. http://mrinalsen.org/parashuram.htm) - Mrinal Sen

D. Jedinec a společnost

10.3. Black (2005, 123 min. wiki) - Sanjay Leela Bhansali
24.3. Rang de Basanti (2006, 157 min. wiki) - Rakeysh Omprakash Mehra
7.4. Mr. And Mrs Iyer (2002, 120 min. wiki) - Aparna Sen
21.4. Anwar (2007, 144 min. wiki) - Manish Jha
5.5. Herbert (2006, 142 min.) - Suman Mukhopadhyay
19.5. rezervní den

Syllabus - Czech
Last update: INDHRIBEK (06.10.2010)

Internetové odkazy:

A. Rozdělení Indie

Subarnarekha wiki )

Garam Hawa . wiki )

Earth wiki )

Little Terrorist wiki )

Khamosh Pani wiki )

B. Město a venkov

Pather Panchali wiki )

Paruthiveeran wiki )

Salaam Bombay wiki )

Letní semestr
Parashuram )

D. Jedinec a společnost

Black wiki )

Rang de Basanti wiki )

Mr. And Mrs Iyer wiki )

Anwar wiki )

Herbert Suman Mukhopadhyay

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html