Minority Religions in India - AINDV5015
Title in English: Menšinová náboženství v Indii
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (22.07.2015)
Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s menšinovými náboženskými komunitami v Indii (křesťanství,
sikhismus, džinismus, buddhismus, pársismus), a to jak z historické perspektivy, tak z pohledu jejich postavení v
samostatném indickém státu. Vedle stručného přehledu konstitutivních náboženských rysů každé z komunit, v
případě těch neindického původu zejména jejich vývojových specifik na území Indie, je hlavní důraz kladen na
obohacující interakci nebo naopak konfliktní vztahy s majoritním hinduismem, v menší míře islámem. Přednáška
je vhodná i pro studenty neindologických oborů.
Literature - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (22.07.2015)
Základní:
FRYKENBERG, R.E., Christianity in India - From Beginning to the Present. Oxford University Press, New Delhi 2008.

GREWAL, J., S., The Sikhs of the Punjab. Cambridge University Press, Cambridge 1998.

KÜNG, H. a VON STIETENCRON, H., Křesťanství a hinduismus: na cestě k dialogu. Vyšehrad, Praha 1997.

MARKOVÁ, DAGMAR, Sikhismus, džinismus, pársismus. Scholaforum, Ostrava 1996.

PERTOLD, OTAKAR, Džinismus. SPN, Praha 1996.

SINGH, KHUSHWANT, A History of the Sihks (2 vol.). Oxford University Press, New Delhi 2009.

VAVROUŠKOVÁ, S. (ed.) Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii. Tradice a současnost. Orientální ústav AV ČR, Praha 2005.

Doporučená:
FERNANDES, EDNA, The Last Jews of Kerala. Portobello Books, London 2009.

HUBER, TONI, The Holy Land Reborn. The University of Chicago Press, Chicago, 2008.

HINNELLS, J.R., Parsis in India and the Diaspora. Routledge, Oxfordshire 2008.

Syllabus - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (22.07.2015)
Tematické okruhy:

1. Role náboženských menšin v indických dějinách, jejich přispění indickému civilizačnímu okruhu

2. Náboženské menšiny v nezávislé Indii, ústavní garance náboženských svobod a konfliktní pokusy o jejich regulaci, příčiny napětí a možných střetů, náboženský fundamentalismus menšin

3.-6. Křesťanství v Indii

7.-9. Sikhismus

10.-11. Džinismus

12. Současný indický buddhismus

13. Pársismus, židovská náboženská obec