SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
History of Independent India - AINDV1130
Title in English: Dějiny nezávislé Indie
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2015
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D. (25.09.2013)
Cílem přednášky je seznámit posluchače s historickým vývojem Indické republiky od roku 1947 do konce tisíciletí a s hlavními politickými, hospodářskými i společenskými problémy v nezávislé Indii. Podávaný historický vývoj je strukturován do tří navzájem odlišných etap: období Néhrúovo, období Indiry a Rádžíva Gándhíových s krátkým intermezzem po skončení Výjimečného stavu, a období po roce 1992, vyznačující se koncem politické dominance Indického národního kongresu, ekonomickými reformami a vstupem Indie do globalizovaného světa. Posluchač kurzu by měl získat nejen dobrou orientaci v chronologickém vývoji moderní Indie, ale i základní znalost jejích klíčových problémových témat: komunalismus, sekularismus, dynastická demokracie, společensko-politická asertivita zaostalých segmentů společnosti, kriminalizace a korupce politické reprezentace, regionální separatismus, centralismus vs. regionalismus atd. Předmět je vymezen pouze tematicky a využívá poznatky z historie, politologie a teorie mezinárodních vztahů. Přednáška je vhodná i pro studenty neindologických oborů.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D. (25.09.2013)

Základní studijní literatura:

ANANTH, KRISHNA V., India since Independence, Making Sense of Indian Politics. Pearson, New Delhi 2010.

CHANDRA, BIPAN, India after Independence 1947-2000. Penguin Book, New Delhi 2000.

COHEN, STEPHEN, India - Emerging Power. Oxford University Press, Delhi 2001.

GUHA, RAMACHANDRA, India after Gandhi. Picador, New Delhi 2007.

 

Doporučená studijní literatura:

FRANKEL, FRANCINE, India's Political Economy 1947-2004: The Gradual Revolution. Oxford University Press, New Delhi 2005.

GANGULI, SUMIT (ed.), India’s Foreign Policy, Retrospect and Prospect. Oxford University Press, New Delhi 2010.

KATJU, Manjari, Vishva Hindu Parishad and Indian Politics. Orient Longman, New Delhi 2003.

KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, BLANKA, Bangladéš. Libri, Praha 2005.

KOHLI, ATUL, Democracy and Development in India, From Socialism to Pro-business. Oxford University Press, New Delhi 2009.

LLOYD AND SUSANNE RUDOLPH, In Pursuit of Lakshmi: The Political Economy of the Indian State. University of Chicago Press, Chicago 1987.

LUCE, EDWARD, In spite of the Gods, The Strange Rise of Modern India. Abacus, London 2009.

MAREK, JAN, Pákistán. Libri, Praha 2002.

MENON, N, NIGAM, A., Power and Contestation. India since 1989. Orient Longman, Hyderabad 2007.

MITRA, SUBRATA, The Puzzle of India’s Governance: Culture, Context and Comparative Theory, Routledge, London 2005.

MYRON, WEINER, The Indian Paradox: Essays in Indian Politics. Sage, Delhi 1989.

THAROOR, SHASHI, Pax Indiaca, India and the World of the 21st Century. Penguin Book, New Delhi 2012.

VAVROUŠKOVÁ, S. (ed.) Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii. Tradice a současnost. Orientální ústav AV ČR, Praha 2005.

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D. (25.09.2013)

Tematické okruhy:

Zimní semestr:

 

1.      Problematika vymezení tématu a kritický přehled literatury, periodizace zkoumaného období.

2.      Indie v předvečer získání politické svobody a státní suverenity.

3.      Proces integrace knížecích států, případové studie problémových oblastí: Haidárábád, Džúnágarh, Kašmír.

4.      Geneze indické ústavy a vybrané otázky: oficiální státní jazyk, sekularismus, náboženské svobody

5.      Kongres po získání nezávislosti; první volby v r. 1952.

6.      Politické strany v Indii - národní vs. regionální, a jejich vývoj během tří dějinných etap.

7.      Období "Néhrúovské Indie" - pozemkové reformy, hospodářské plánování, reformy školství, občanský zákoník ad.

8.      Indie a svět: pokus o politiku neutrality a mezinárodní vztahy v 50. a 60. letech, zejm. ke světovým velmocem (USA, SSSR, Čína) a nejbližším sousedům (Pákistán).

9.      Reorganizace států na jazykovém principu v pol. 50. let.

10.  Vnitropolitická situace po volbách r. 1957.

11.  Příhraniční konflikt s Čínou.

12.  Krátká doba vlády Lála Bahádura Šástrího a válka s Pákistánem v r. 1965.

13.  Nástup Indiry Gándhíové: "Zelená revoluce" a rozkol v Kongresu.

 

Letní semestr:

14.  Válka s Pákistánem v r. 1971 a vznik Bangladéše.

15.  Narůstající ekonomická a politická krize v pol. 70. let, JP Movement

16.  Krize indické demokracie: období Výjimečného stavu

17.  Koaliční vláda Džanty jako první pokus o politickou alternativu

18.  Indira ve druhém období své mocenské dominance, 1980-1984

19.  Sikhský separatismus v Paňdžábu

20.  Doba Rádžíva Gándhího: předčasný pokus o ekonomické reformy, korupční skandály,  řešení krize v Ásámu, indické angažmá na Šrí Lance

21.  Růst komunalismu v 80. letech, vznik a vývoj BJP, politická nestabilita na přelomu 80. a 90. let

22.  Ekonomické reformy v r. 1992, vláda N. Ráa jako nouzové řešení politické krize, problém Báburovy mešity-Rámova chrámu

23.  Emancipace nízkých a nedotýkatelných stran: modelová příklady ze států Uttarpradéš a Bihár a nové etnicko-sociální regionální strany

24.  Kašmír po roce 1989

25.  Hluboká politická krize konce 90. let, vítězství BJP a doba její vlády

Principy koaliční politiky v novém tisíciletí, nové role Indie na mezinárodní scéně

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html