SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
History and Economy of Independent India - AINDV1113
Title in English: Dějiny a hospodářství nezávislé Indie
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2012
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (29.04.2013)
Přednáška seznamuje studenty s vývojem ekonomiky Indie od doby, kdy vznikaly nejstarší státní útvary. Důraz je
kladen na osvětlení základních principů fungování hospodářství, při tom je poukazováno na indická specifika v
jednotlivých jeho sektorech. Přednáška shrnuje nejdůležitější období ve vývoji indické ekonomiky a také se věnuje
současným aktuálním tématům.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (29.04.2013)

TOMLINSON, B. R. The New Cambridge History of India: The Economy of modern India 1860-1970, Cambridge 1993.

BAYLY, C. A., The New Cambridge History of India: Indian Society and the Making of the British Empire, Cambridge 1988.

ARNOLD, D., The New Cambridge History of India: Science, Technology and Medicine in Colonial India, Cambridge 2000.

MARSHALL, P. J., The New Cambridge History of India: Bengal: The British Bridgehead, Cambridge 1988.

DYSON, T. ed., CASSEN, R. ed., VISARIA, L. ed., Twenty-first century India: population, economy, human development, and the environment, Oxford 2005.

PANAGARIYA, A. INDIA: The Emerging Giant, Oxford 2008.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (29.04.2013)

1. Základní ekonomické termíny, fungování hospodářství ve starověkých státních útvarech

2. Specifika středověkého období

3. Východoindické společnosti, vznik, principy fungování, výhody a nevýhody nově příchozích společností

4. Vláda Angličanů

5. Indická republika 1948-1970

6. Rozvoj Indie po roce 1970, nejpalčivější problémy vlády dynastie Gándhí

7. Aktuální situace indického hospodářství

8. Průmysl - vývoj a struktura

9. Zemědělství - vývoj a struktura

10. Služby a infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika)

11. Rozvojová pomoc

12. Obchodní a ekonomická spolupráce Indie a ČR, silné a slabé stránky, příležitosti a rizika

13. Etiketa obchodního jednání v Indii

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html