SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Cultural and Historical Seminar - AINDV1106
Title in English: Kulturně-historický seminář
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2015
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 10
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
summer s.:0/2 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (22)
summer:unknown / unknown (22)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AINDV5106
Guarantor: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D. (24.02.2015)
Kulturně historický seminář

Seminář je zaměřen na společnou četbu a interpretaci kulturně/sociálně antropologických textů, které seznamují s různými aspekty společností indického subkontinentu. Výběr textů má zároveň účastníkům kurzu umožnit, aby si učinili představu o specifikách antropologického pohledu na společnost a o základních teoretických východiscích této disciplíny. Kurz je určen především studentům vyšších ročníků. Prerekvizitou je splněný Úvod do studia indologie či analogický oborový Úvod a proseminář v případě studentů jiných oborů než indologie.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D. (24.02.2015)
Podmínkou zápočtu je především pravidelná aktivní účast na hodinách a pravidelná každotýdenní četba většího množství odborné literatury v anglickém jazyce. 
Ke zkoušce účastníci semináře vypracují esej v rozsahu 10 normostran. Konzultace k výběru témat budou probíhat v průběhu letního semestru.
 
Literature - Czech
Last update: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D. (24.02.2015)
Povinná společná četba:

Appadurai, Arjun.  Public Culture. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp. 654-674.

Breman, Jan. The Informal Sector. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp.

Chauhan, Brij Raj. Village community. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp.

Desjarlais, Robert a James Wilce.  The Cultural Construction of Emotion. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp. 1179-1204

Deshpande, Satish. Modernization. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp.

Fuchs, Martin and Antje Linkenbach. Social movements. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp.

Fuller, Christopher J.  Caste. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp. 477-501.

Gupta, Dipankar.  Social Stratification. Hierarchy, Difference, and Social Mobility. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp. 502-531.

Gupta, Narayani. The Indian City. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp.

Kaviraj, Sudipta.  The Nature of Indian Democracy. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp. 1447-1473.

Kumar, Nita.  Consumption and Lifestyle. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp. 675-694.

Spencer, Jonathan. Collective Violence. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp.

Trawick, Margaret.  The Person Beyond the Family. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp. 1158-1178.

Uberoi, Patricia.  The Family in India: Beyond the Nuclear versus Joint Debate. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp. 1061-1103.

Vidal, Denis. Markets. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp.

Doporučená literatura:

Kottak, Conrad Phillip. Window on Humanity: A Concise Introduction to General Anthropology. Boston: McGraw-Hill, 2010.

Murphy, Robert. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: SLON 2006.

Visaria Pravin and Leela Visaria.  India’s Population. Its Growth and Key Characteristics. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp. 184-218.

 

Pro stažení výše uvedených souborů musíte být do kurzu předběžně zapsáni.

 

Případné dotazy rád zodpovím na   martin_hribek@hotmail.com

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html