SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
. - AINDV1032
Title in English: Základní kurz sanskrtu II.
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2015
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
summer s.:0/2 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (28.07.2015)
Předmět navazuje na Základní kurz sanskrtu I. a je určen všem studentům se zájmem o klasický jazyk starověké
Indie, pro něž sanskrt není hlavním studovaným jazykem. Zvýšený důraz je proto kladen na jeho praktické
zvládnutí, tak aby student dokázal sám za pomoci slovníku či příruční gramatiky číst a po prostudování relevantní
odborné literatury i interpretovat lehčí sanskrtské texty, zejména z vyprávěcí a nábožensko-vyprávěcí literatury.
Výuka pokračuje v souladu s učebnicí (Stranad, Zbavitel), přičemž se však v této fázi studia neřídí chronologií lekcí,
v nichž se systematicky probírá sanskrtská gramatika, ale většího prostoru se dostává těm gramatickým jevům,
bez nichž nelze originální texty vůbec číst (zájmena, participia, absolutiv, perfektum, futurum ad.). V letním
semestru se na hodinách společně čtou i první jednodušší ukázky z vyprávěcí literatury (Paňčatantra,
Mahábhárata), na konci semestru by měl být student schopen samostatně, za pomoci slovníku a příruční
gramatiky, přeložit jakýkoliv text epické literární tradice.

Course completion requirements - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (28.07.2015)

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75 % výukových hodin a systematická příprava.

Literature - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (28.07.2015)

BUCKNELL, S. R. Sanskrit Manual. Motilal Banarsidas, New Delhi 2010.

FRIŠ, O. Sanskrtská čítanka. ČSAV, Praha 1956.

MACDONELL, A. A. A Sanskrit Grammar for Students. Oxford University Press, New Delhi 1986 (nebo jiná vydání).

MONIER-WILLIAMS, Sir M. Sanskrit-English Dictionary. Clarendon, Oxford 1960 (nebo jiné vydání).

strnad, j., Zbavitel, D. Učebnice sanskrtu. Karolinum, Praha 2012.

Whitney, W. D. The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language. Motilal Banarsidas, Delhi 1988 (nebo jiné vydání).

Whitney, W. D. Sanskrit Grammar. Motilal Banarsidas, New Delhi 1983 (nebo jiné vydání).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html