SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Survey of Indian History - AINDV1009
Title in English: Přehled dějin Indie
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2011
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: INDBENDI (27.05.2010)
Přednáška si klade za cíl přehlednou formou seznámit studenty s dějinami indického subkontinentu od nejstarších dob po
získání samostatnosti Indie a Pákistánu v roce 1947. Podává základní periodizaci indických dějin, poukazuje na hlavní
směry vývoje od počátku známých dějin (protoindická civilizace), na vlny přistěhovalců od nejstarší doby do počátku
novověku a ukazuje jednotlivé významné státotvorné etapy v dějinách Indie (Maurjové, Kušáni, Guptové, Harša, Velcí
Mughalové, příchod Evropanů a zvláště Angličanů, období nezávislosti), i jejich prostorovou a časovou omezenost. Oproti
tradičnímu pojetí reprezentovanému většinou obecných a populárních příruček podává současně základní charakteristiky
významných státotvorných útvarů v regionech (Bengálsko, Tamilnádu aj.) s přesahem do dějin kultury.

Literature - Czech
Last update: INDBENDI (27.05.2010)

KULKE, H., ROTHERMUND, D., A History of India, London, New York 1990.

NÉHRÚ, D., Objevení Indie, Praha 1957.

NILAKANTASASTRI, A. K., A History of South India from Prehistoric Times to the Fall of Vijayanagar, Madras 1955 (nebo

další vydání).

PANIKKAR, K. M., A Survey of Indian History, London 1964 (nebo další vydání).

STRNAD, J., FILIPSKÝ, J., VAVROUŠKOVÁ, S., HOLMAN, J., Dějiny Indie. Lidové noviny, Praha 2003.

Další odborná literatura:

INDICKÝ SUBKONTINENT, Zeměpisné a historické panoráma, Kolektiv autorů, Praha 1980.

KRÁSA, M., MARKOVÁ, D., ZBAVITEL, D., Indie a Indové od dávnověku k dnešku, Praha 1997.

MAZUMDAR, R. C., Advanced History of India, Delhi 1990.

ZBAVITEL, D., Starověká Indie, Praha 1985.

Další studijní pomůcky:

SCHWARTZBERG, J. E., A Historical Atlas of South Asia. Oxford University Press 1992.

Syllabus - Czech
Last update: INDBENDI (27.05.2010)

Zimní semestr:

1. Periodizace indických dějin

2.-3. První osídlení indického subkontinentu

4.-5. Proto-indická civilizace

6.-7. Doba nejstaršího buddhismu a Maurjovců

8. Kušáni, Guptové, Harša

9-10. Přehled dějin jižní Indie do období Vidžajanagaru

11. Vpád muslimů

12.-13. Muslimský sultanát

Letní semestr:

1-2. Vidžajanagar

3.-4. Mughalské impérium

5. Maráthové

6. Pronikání Evropanů

7.-8. Východoindická společnost

9. Povstání 1857

10. Období kolonialismu

11-12. Boje za indickou nezávislost

13. Získání nezávislosti a nástin moderního období

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html