SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Independent Translation - AIN500009
Title: Samostatný překlad
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022 to 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 8
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, CT [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Annotation - Czech
Samostatný překlad navazuje na Překladatelská cvičení a, b. Jedná se o nevyučovaný předmět zakončený klauzurní
prací. Student si z řad vyučujících Indologického semináře vybere tutora dle svého jazykového zaměření, s nímž se
dohodne na konkrétním textu k překladu a na požadované délce vzhledem k obtížnosti textu (u novoindických jazyků
přibližně v rozsahu 30 normostran, u sanskrtu v rozsahu 150–200 veršů). Student se zaměřením na novoindický jazyk
si může zvolit mezi textem odborným a literárním. Se svým tutorem může problémy překladu průběžně konzultovat a
ve výsledné odevzdané verzi musí prokázat své překladatelské schopnosti jak po jazykové a stylistické stránce, tak i
z hlediska vhodné translace reálií mezi dvěma kulturními kontexty.
Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (14.04.2020)
Literature - Czech

Literární nebo odborný text studovaného jazyka k samostatnému překladu bude konkretizován vždy podle zaměření a zájmu studentů.

Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (14.04.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html