SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sanskrit Language IIIb - AIN100027
Title: Sanskrt – jazyk IIIb
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/6, Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Pre-requisite : AIN100024, AIN100025
Annotation - Czech
Seminář navazuje na dvouletý kurz sanskrtu formou společné četby méně obtížných textů vyprávěcí literatury s
náboženskou tematikou. Předpokládá se tedy již bezproblémová znalost gramatiky sanskrtu i zvládnutí obsáhlejší
slovní zásoby. Vedle rozvoje dalších jazykových dovedností přispívá tato četba k prohloubení znalostí mytologických
reálií klasického hinduismu a k úvodnímu seznámení s možnými narativními způsoby vyjádření náboženského i
filosofického obsahu. Texty jsou vybírány z puránové literatury, která je právem považována za encyklopedii
hinduistické mytologie.
Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (06.05.2019)
Course completion requirements - Czech

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (06.05.2019)
Literature - Czech

Originální texty purán (Márkandéja, Padma, Višnu, Brahma) - ed. Višvanátha Nárájana Mandalíka, Anandashrama Sanskrit Series, 1892-1998; ed. Vénkatéšvara, Venkateshvara Press, 1962-1965.

FILIPSKÝ, J., Encyklopedie indické mytologie, Postavy indických bájí a letopisů. Libri, Praha 1998.

MONIER-WILLIAMS, Sir M. Sanskrit-English Dictionary. Clarendon, Oxford 1960 (nebo jiné vydání).

Oberlies, Th., A Grammar of Epic Sanskrit. Walter de Gruyter, Berlin 2003.WHITNEY, D., Sanskrit Grammar. Motilal Banrsidass, Delhi 1983 (nebo jiná vydání).

ZBAVITEL, D. (ed.), Bohové s lotosovýma očima. Vyšehrad, Praha 1986.

Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (06.05.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html