SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sanskrit Language IIIa - AIN100026
Title: Sanskrt – jazyk IIIa
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6, Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Pre-requisite : AIN100024, AIN100025
Annotation - Czech
Předmět je zaměřen na četbu a rozbor vybraných kapitol starších upanišad. V průběhu četby bude kromě významové interpretace textu věnována pozornost gramatickým, lexikálním a syntaktickým rysům jazyka těchto textů. Četba bude doplněna výkladem historického vývoje náboženského a filosofického myšlení severoindcké společnosti během první poloviny 1. tisíciletí př.n.l.
Last update: Strnad Jaroslav, PhDr., Ph.D. (22.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Last update: Strnad Jaroslav, PhDr., Ph.D. (22.09.2023)
Literature - Czech

V.P. Limaye - R.D. Vadekar, Eighteen Principal Upaniṣads, Vol. I. Poona 1958. (sanskrtský text)

Olivelle, P., The Early Upanishads: Annotated Text and Translation. Oxford 1998.

Radhakrishnan, S. The Principal Upanishads. London 1953.

Zbavitel, D. (přel.) Upanišady. Praha 2004

* Další literatura:

Bondy, E. Indická filosofie. Praha 1991.

Eliade, M. A History of Religious Ideas. Vol. 1: From the Stone Age to the Eleusinian Mysteries (kap. 8 a 9). Chicago 1978.

Rádhákrišnan, S. Indická filosofie I. Praha 1961.
Apte, V.S. The Practical Sanskrit-English Dictionary. Motilal Banarsidass, Delhi 2007 (nebo jiná vydání).
Monier-Williams, Sir M. Sanskrit-English Dictionary. Clarendon, Oxford 1960 (nebo jiné vydání).
Speyer, J.S. Sanskrit Syntax. Motilal Banarsidass, Delhi 2009 (nebo jiné vydání).
Whitney, W.D. Sanskrit Grammar. Motilal Banrsidass, Delhi 1983 (nebo jiná vydání).
Whitney, W.D. The Roots, Verb-forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language. Motilal Banrsidass, Delhi 1963 (nebo jiná vydání)

Last update: Strnad Jaroslav, PhDr., Ph.D. (22.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html