SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Independent India a - AIN100009V
Title: Dějiny nezávislé Indie a
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AIN100009
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Incompatibility : AIN100009
Annotation - Czech
Cílem přednášky je seznámit posluchače s historickým vývojem Indické republiky od roku 1947 do konce tisíciletí a s
hlavními politickými, hospodářskými i společenskými problémy v nezávislé Indii. Podávaný historický vývoj je
strukturován do tří navzájem odlišných etap: období Néhrúovo, období Indiry a Rádžíva Gándhíových s krátkým
intermezzem po skončení Výjimečného stavu, a období po roce 1992, vyznačující se koncem politické dominance
Indického národního kongresu, ekonomickými reformami a vstupem Indie do globalizovaného světa. Posluchač by měl
získat nejen dobrou orientaci v chronologickém vývoji moderní Indie, ale i základní znalost jejích klíčových
problémových témat: komunalismus, sekularismus, dynastická demokracie, společensko-politická asertivita
zaostalých segmentů společnosti, kriminalizace a korupce politické reprezentace, regionální separatismus,
centralismus vs. regionalismus atd. Předmět je vymezen pouze tematicky a využívá poznatky z historie, politologie a
teorie mezinárodních vztahů. Přednáška je vhodná i pro studenty neindologických oborů a je zakončena písemnou zkouškou.
Last update: Štipl Zdeněk, PhDr., Ph.D. (22.09.2023)
Literature - Czech
Základní:
ANANTH, K. V. India since Independence, Making Sense of Indian Politics. Pearson, New Delhi 2010.

CHANDRA, B. India after Independence 1947-2000. Penguin Book, New Delhi 2000.

COHEN, S. India - Emerging Power. Oxford University Press, Delhi 2001.

GUHA, R. India after Gandhi. Picador, New Delhi 2007.

Doporučená:
FRANKEL, F. India's Political Economy 1947-2004: The Gradual Revolution. Oxford University Press, New Delhi 2005.

GANGULI, S. (ed.), India’s Foreign Policy, Retrospect and Prospect. Oxford University Press, New Delhi 2010.

KATJU, M. Vishva Hindu Parishad and Indian Politics. Orient Longman, New Delhi 2003.

KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, B. Bangladéš. Libri, Praha 2005.

KOHLI, A. Democracy and Development in India, From Socialism to Pro-business. Oxford University Press, New Delhi 2009.

LUCE, E. In spite of the Gods, The Strange Rise of Modern India. Abacus, London 2009.

MAREK, J. Pákistán. Libri, Praha 2002.

MENON, N., NIGAM, A. Power and Contestation. India since 1989. Orient Longman, Hyderabad 2007.

MITRA, S. The Puzzle of India’s Governance: Culture, Context and Comparative Theory. Routledge, London 2005.

MYRON, W. The Indian Paradox: Essays in Indian Politics. Sage, Delhi 1989.

RUDOLPH, L., RUDOLPH, S. In Pursuit of Lakshmi: The Political Economy of the Indian State. University of Chicago Press, Chicago 1987.

THAROOR, S. Pax Indiaca, India and the World of the 21st Century. Penguin Book, New Delhi 2012.

VAVROUŠKOVÁ, S. (ed.) Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii. Tradice a současnost. Orientální ústav AV ČR, Praha 2005.

Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (06.05.2019)
Syllabus - Czech
Tematické okruhy:
1. Problematika vymezení tématu a kritický přehled literatury, periodizace zkoumaného období.

2. Indie v předvečer získání politické svobody a státní suverenity.

3. Proces integrace knížecích států, případové studie problémových oblastí: Haidárábád, Džúnágarh, Kašmír.

4. Geneze indické ústavy a vybrané otázky: oficiální státní jazyk, sekularismus, náboženské svobody

5. Kongres po získání nezávislosti; první volby v r. 1952.

6. Politické strany v Indii - národní vs. regionální, a jejich vývoj během tří dějinných etap.

7. Období „Néhrúovské Indie“ - pozemkové reformy, hospodářské plánování, reformy školství, občanský zákoník ad.

8. Indie a svět: pokus o politiku neutrality a mezinárodní vztahy v 50. a 60. letech, zejm. ke světovým velmocem (USA, SSSR, Čína) a nejbližším sousedům (Pákistán).

9. Reorganizace států na jazykovém principu v pol. 50. let.

10. Vnitropolitická situace po volbách r. 1957.

11. Příhraniční konflikt s Čínou.

12. Krátká doba vlády Lála Bahádura Šástrího a válka s Pákistánem v r. 1965.

13. Nástup Indiry Gándhíové: „Zelená revoluce“ a rozkol v Kongresu.

Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (06.05.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html