SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Indian Literature a - AIN100005
Title: Indická literatura a
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Mgr. Zuzana Špicová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Is incompatible with: AIN100005V
Annotation - Czech
Přednáška seznamuje studenty s dějinami staroindické literatury, tedy zejména s literaturou sanskrtskou, tamilskou a
pálijskou. Další okruh tvoří přehled vývoje literatury středověké v hlavních literárních jazycích, vedle sanskrtu a
tamilštiny také ranných novoindických literatur. Vychází z původních indických textů i sekundárních pramenů.
Systematicky seznamuje studenty s hlavními etapami vývoje dané literatury v kontextu kulturních dějin indického
regionu, jejími představiteli (případně anonymními díly), shrnuje významná témata a tematické okruhy, kterými se daná
literatura zabývá, spolu s interpretací a základními teoretickými přístupy k danému literárnímu okruhu. Vzhledem k
tomu, že je přednáška určena studentům, jejichž znalost konkrétního indického jazyka ještě převážně neumožňuje
četbu literatury v daném jazyce, přednášku doplňuje doporučená domácí četba z překladové literatury.
Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (02.05.2019)
Course completion requirements - Czech

Samostatná četba českých a dostupných anglických překladů původních literárních děl, se zvýšeným důrazem na hlavní studovaný jazyk. Seznam své četby student předkládá u zkoušky a následně se od něj odvíjí podstatná část ústního pohovoru.

Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (02.05.2019)
Literature - Czech

Kromě základních překladů jednotlivých literárních děl do češtiny nebo jiného evropského jazyka, které tvoří součást domácí přípravy (základní odkazy se najdou v níže uvedené doporučené literatuře), budou studenti studovat podle některých souhrnných zpracování dané literatury.

DAS, K. S. A History of Indian Literature: 500-1399. Sahitya Akademi, New Delhi 2006.

FILIPSKÝ, J., VACEK, J. Bhagavadgíta. 3. revidované vydání. In: Základní texty východních náboženství I. Hinduismus. Editor Dušan Zbavitel. Argo, Praha 2007.

McGREGOR, R. S., Hindi Literature from its Beginnings to the Nineteenth Century. Harrassowitz, Wiesbaden 1984.

RAMANUJAN, A. K. Poems of Love and war from the Eight Anthologies and the Long Poems of Classical Tamil. Oxford University Press, New Delhi 2013 (nebo jiné vydání).

Winterniz, M. History of Indian Literature. Vol. I-III. Motilal Banarsidas, Delhi 1981-1985 (nebo jiné vydání).

Zbavitel, D. Bengálská literatura:od tantrických písní k Rabíndranáthu Thákurovi. ExOriente, Praha 2008. (kap. 1-2)

Zbavitel, D., Vacek, J. Průvodce dějinami staroindické literatury. Arca JiMfa, Třebíč 1996.

Zvelebil, K.V. Tamil Literature. Brill, Leiden 1975.

Zvelebil, K.V. The Smile of Murugan. Brill, Leiden 1973.

Doporučená:
Hart, G. L. III. The Poems of Ancient Tamil, Their Mileu and Their Sanskrit Counterparts. University of California Press, Berkeley etc. 1975.

Kailasapathy, K. Tamil Heroic Poetry. Oxford University Press, Oxford 1968.

MILTNER, V. Osm pečetí. DharmaGaia, Praha 1994.

WARDER, A. K. Indian Kavya Literature. Motilal Banarsidass, New Delhi 1988-92.

Zvelebil, K. V. Companion Studies to the History of Tamil Literature. Brill, Leiden 1992.

Zvelebil, K. V. Lexicon of Tamil Literature. Brill, Leiden 1995.

Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (02.05.2019)
Syllabus - Czech
Tematické okruhy:
1. Literatura indického subkontinentu jako celku-rozdělení, témata, periodizace

2. První nápisy, nejstarší literární památky

3.-4. Védská a upanišadová literatura

5.-6. Raná buddhistická díla, pálijská literatura

7.-8. Rámájana, Mahábhárata,

9.-11. Sangamová literatura

12.-13. Postsangamová tamilská literatura

Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (02.05.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html