SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Hispano-American Literature - AIH520061
Title: Hispanoamerická literatura
Guaranteed by: Centre for Ibero-American Studies (21-SIAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Vít Kazmar, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Annotation - Czech
Last update: KAZNV4AF (20.09.2021)
Specifičnost hispanoamerické literatury. Periodizace. Předhispánské indiánské literatury. Literatura období dobývání Ameriky. Koloniální literatura. Indiánské literatury v době kolonie. Baroko. Literatura 19. století: romantismus. Modernismus. Avantgarda, indigenismus, negrismus. Regionalismus. Tzv. „boom“ hispanoamerické prózy. Poezie druhé poloviny 20. stol. Současná próza. Hispanoamerické drama.
Aim of the course - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (01.10.2019)

Cílem je podat stručný diachronní přehled literatury od předhispánské doby po současnost, předložit periodizaci, charakterizovat hlavní období a nejznámější spisovatele. Přednáška klade důraz na průběžné sledování trojí kulturní tradice v hispanoamerické literatuře. Je určena zejména studentům iberoamerikanistiky; nepředpokládá předchozí znalost dějin hispanoamerické literatury a připouští četbu děl v českém překladu.

Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (01.10.2019)

Franco, Jean. Historia de la la literatura hispanoamericana. Barcelona: Ariel, 1990.

Franco, Jean. An Introduction to Spanish-American Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Oviedo, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana, 4 tomos. Madrid: Alianza, 1998–2002.

Fernández, Teodosio; Millares, Selena; Becerra, Eduardo. Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Editorial Unversitas, 1995.

Anderson Imbert, Enrique; Soares Amora, Antonio. Dějiny literatur Latinské Ameriky. Praha: Odeon, 1966.

Housková, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky. Hispanoamerická kulturní identita v esejích a románech. Praha: Torst, 1998.

Slovník spisovatelů Latinské Ameriky. Praha: Nakladatelství Libri, 1996.

Requirements to the exam - Czech
Last update: KAZNV4AF (20.09.2021)

Ústní zkouška: periodizace, přehled epoch, směrů, osobností; četba deseti děl krásné literatury.

Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (22.09.2020)

Distanční forma: přednáška on-line s aktivní účastí studentů: četba esejů, jejich komentování a zapojení do dějin hispanoamerického myšlení.

Témata: Amerika v pohledu humanistů: Las Casas. Osvobozenecký projekt: S. Bolívar. Civilizační projekt: D. F. Sarmiento. Pozitivismus. Projekt přijetí vlastní reality: J. Martí, J. E. Rodó. M. González Prada. Myslitelé Atenea: A. Reyes, P. Henríquez Ureña. Indigenismus: J. C. Mariátegui, J. M. Arguedas. Rozčarování a kritická vize: S. Ramos, E. Martínez Estrada. Současná filosofie dějin: O. Paz, C. Funtes.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html