SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Hispanic-American Literature - AIH520008
Title: Hispanoamerická literatura
Guaranteed by: Centre for Ibero-American Studies (21-SIAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AIH520061
Note: course for students of another faculty
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Vít Kazmar, Ph.D.
Aim of the course - Czech
Last update: IBFKRIZO (28.06.2011)

Cílem přednášky je podat stručný diachronní přehled literatury od předhispánské doby po současnost, předložit periodizaci, charakterizovat hlavní období a nejznámější spisovatele. Přednáška klade důraz na průběžné sledování trojí kulturní tradice v hispanoamerické literatuře.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (17.10.2017)

Ústní zkouška: periodizace, přehled epoch, směrů, osobností; četba deseti děl krásné literatury.

Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (01.10.2019)

Franco, Jean. Historia de la la literatura hispanoamericana. Barcelona: Ariel, 1990.

Franco, Jean. An Introduction to Spanish-American Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Oviedo, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana, 4 tomos. Madrid: Alianza, 1998–2002.

Fernández, Teodosio; Millares, Selena; Becerra, Eduardo. Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Editorial Unversitas, 1995.

Barrera, Trinidad; Iñigo Madrigal, Luis (coords.). Historia de la literatura hispanoamericana. 3 tomos. Madrid: Cátedra, 2008.
Henríquez Ureña, Pedro. Las corrientes literarias en América Hispánica. México: FCE, 1969.

Aínsa, Fernando. Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa. Madrid: Gredos, 1986.

Anderson Imbert, Enrique; Soares Amora, Antonio. Dějiny literatur Latinské Ameriky. Praha: Odeon, 1966.

Housková, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky. Hispanoamerická kulturní identita v esejích a románech. Praha: Torst, 1998.

Slovník spisovatelů Latinské Ameriky. Praha: Nakladatelství Libri, 1996.

 

Syllabus - Czech
Last update: IBFKRIZO (28.06.2011)

1. Kulturní specifičnost hispanoamerické literatury

2. Předhispánské indiánské literatury

3. Literatura koloniální doby

4. Indiánské tradice v koloniální literatuře

5. Pojetí baroka v Hispanoamerice

6. Hispanoamerický romantismus

7. Modernistická poezie a esejistika

8. Avantgarda, „indigensimus“, „negrismus“

9. Regionalistický román a kulturní identita

10. „Boom“ v hispanoamerickém románu a povídce

11. „Boom“ v hispanoamerickém románu a povídce

12. Hispanoamerické drama

13. Osobnosti současné prózy a poezie

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html