Bachelor Thesis Seminar I - AHV220001
Title: Bakalářský seminář I
Guaranteed by: Institute of Musicology (21-UHV)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AHV120022
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jan Baťa, Ph.D.
doc. Mgr. Marc Niubo, Ph.D.
Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.
Pre-requisite : {HV - PVP 1: Seminář základů vědecké práce (Bc2 od 2016/17)}, AHV120007, AHV120008, AHV120009
WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Lenka Hlubinková (01.10.2019)
Bakalářský seminář bude probíhat formou blokové výuky. Termíny budou sděleny v průběhu semestru.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Marc Niubo, Ph.D. (31.10.2019)

Atestace bude udělena na základě prezentace referátů a společné diskuse k vybrané odborné literatuře na závěrečné lekci semináře.