SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Archival and sourcework - AHV120026
Title: Práce s prameny hudby do roku 1600
Guaranteed by: Institute of Musicology (21-UHV)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/3, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AHV120011
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.
Is pre-requisite for: AHV120013
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D. (21.09.2023)
Cvičení seznamuje studenty se základními problémy studia pramenů k hudbě středověku a renesance (kodikologie, notační systémy, ediční práce atd.), jeho náplň koresponduje s výukou kurzu Přehled dějin hudby I. V rámci cvičení budou studenti pracovat s dobovými materiály (resp. jejich kopiemi) a budou vedeni k porozumění notačním systémům, které byly v období před rokem 1600 užívány k zápisu hudebních útvarů. V rámci exkurzí do knihovních a muzejních institucí studenti uvidí též originální historické prameny.<br>
<br>
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html