SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminary in contemporary music culture - AHV120016
Title: Seminář soudobé hudební kultury
Guaranteed by: Institute of Musicology (21-UHV)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D.
Co-requisite : AHV120010
Pre-requisite : AHV120002, AHV120012, AHV120013, AHV120014
Is pre-requisite for: AHV120023, AHV110230, AHV110242, AHV110341, AHV110355, AHV110340
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D. (18.02.2024)
Upozorňujeme studující jiných programů než hudební věda, že vstup do Klementina je možný pouze s platným čtenářským průkazem.
Za případné komplikace se omlouváme a těšíme se na Vaši návštěvu.


Tradice a její chápání v současných hudebních kulturách.

Cílem semináře bude pohled na současnou hudební kulturu se zvláštní pozorností k tomu, jak je v ní chápána a prezentována tradice. Na příkladech různých hudebních oblastí budeme diskutovat o tom, jak je tradice zdůrazňována, či naopak potlačována, jak je její obraz upravován, či jak je tradice konstruována, aby odpovídal potřebám současnosti. Jak se tradice dané hudební oblasti projevuje v hudbě samotné, v tom, jak o ní hovoří účastníci a účastnice dané scény, jak se projevuje na událostech spjatých s danou hudbou a v jejích mediálních reprezentacích? Tyto otázky si budeme klást nad příklady ze tří různých hudebních oblastí:

1) Současná podoba českého a moravského folkloru a s ním spjatého hnutí.
2) Soudobá vážná hudba.
3) Scéna elektronické taneční hudby
Během seminářů budeme společně diskutovat nad texty souvisejícími jednak s chápáním tradice, historie a paměti obecně, jednak s texty k jednotlivým hudebním oblastem.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D. (18.02.2024)

Podmínky splnění:

1)      Aktivní účast na výuce a diskuzi. To zahrnuje průběžné čtení textů, sledování audiovizuálních materiálů a diskuze nad nimi.

2)      Vlastní výzkumný projekt: Představení vybrané hudební scény, žánru či komunity a jejího chápání vlastní historie a tradice. Projekt musí zahrnovat část etnografickou, spočívající v návštěvě hudební události včetně terénních zápisků a rozhovoru s alespoň jedním z účastníků. Výsledná podoba textu – 2000 – 2500 slov.

3)      Během semestru společně navštívíme jednu hudební událost, o které bude třeba napsat krátký text popisující, jak se různě chápané tradice projevují v konkrétních formách současné hudební kultury.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html