SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar in Music after 1600 - AHV120015
Title: Seminář hudby po roce 1600
Guaranteed by: Institute of Musicology (21-UHV)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Marc Niubo, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Marc Niubo, Ph.D.
Pre-requisite : AHV120002
Is pre-requisite for: AHV120023, AHV120022, AHV110229, AHV110334, AHV110241, AHV110340, AHV110167, AHV110354, AHV110183
In complex pre-requisite: AHV220001, AHV220002
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Marc Niubo, Ph.D. (21.09.2023)
Slavná opera Cosi fan tutte od W. A. Mozarta a Lorenza Da Ponte tvoří hlavní materiál semináře, jehož cílem je rozšířit analytické schopnosti a metody (nejen) muzikologické práce i konkrétní znalosti problematiky hudby a divadla (nikoliv výlučně) konce 18. století. V jednotlivých lekcích budou probírána tato témata: principy komedie, dramaturgie opery buffa, historiografické metody, okolnosti vzniku Cosi fan tutte, dobová recepce, analytické/interpretační přístupy, problematika vydávání hudby 18. století, hudební a dramatická realizace díla a jeho kritika. – Výuka se koná dvakrát týdně.

Atestace:
1) minimálně 80% docházka a práce v lekcích
2) písemná práce
- rozsah cca 10-14 NS
- musí obsahovat: úvod, analýzu operního „čísla“ z hlediska dramatického, hudební analýzu, recepci vybrané odborné literatury, srovnání dvou hudebních interpretací, závěr

Plánované zahájení výuky: úterý 3. 10.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Marc Niubo, Ph.D. (21.09.2023)

Atestace:
1) minimálně 80 % docházka a práce v hodině
2) písemná práce
- rozsah cca 10-14 NS
- musí obsahovat: úvod, analýzu operního „čísla“ z hlediska dramatického, hudební analýzu, recepci vybrané odborné literatury, srovnání dvou hudebních interpretací, závěr

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Marc Niubo, Ph.D. (21.09.2023)

Notové edice

● W. A. Mozart: Cosi fan tutte [facsimile of the autograph score...] Los Altos: Packard Humanities Institute; Kassel: Bärenreiter, 2007

● W. A. Mozart: Cosi fan tutte  [kritická edice v rámci souborného vydání], Kassel: Bärenreiter, 1991/2003/2012

Doporučená literatura:

● Herman Abert / Otto Jahn: W. A. Mozart, Leipzig 1919-21 (5. vydání 1978), anglický komentovaný překlad, Yale 1997

● Wye J. Allanbrook: Rhytmic gesture in Mozart, Chicago 1983

● L. Bianconi & G. Pestelli: Storia dell’opera Italiana, vol. 4-6, Torino 1987 (též německy)

● Bruce Alan Brown: W. A. Mozart: Così fan tutte, Cambridge 1995

● Kristi Brown-Montesano, Understanding the Women in Mozart´s Operas, Berkeley, London 2007

● Carl Dahlhaus: Zur Methode der Opern-Analyse, in: Musik und Bildung XII, 1980, Nr. 9

(→ Carl Dahlhaus: Vom Musikdrama zur Literaturoper. Aufsätze zur neueren Operngeschichte, 2. přepracované vyd. München – Mainz 1989, s. 11–23)

● Lorenzo Da Ponte: Paměti, Praha 1970

● A. DelDonna & P. Polzonetti: The Cambridge Companion to Eighteenth-Century Opera, Cambridge 2009

● Edward J. Dent: Mozart’s Operas, London 21947

● Alfred Einstein: Mozart. His character, his work, London 1973

Edmund J. Goehring: Three modes of perception in Mozart: the philosophical, pastoral, and comic in Così fan tutte, Cambridge 2004

● Zdeněk Hořínek: O divadelní komedii, Praha 2003

● Zdeněk Hořínek: Úvod do praktické dramaturgie, Praha 1980

● M. Hunter & J. Webster: Opera buffa in Mozart’s Vienna, Cambridge 1997 (+ reprinty)

● M. Hunter: The Culture of Opera Buffa in Mozart’s Vienna, Princeton 1999

● Alena Jakubcová a kol.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století, Praha 2007

● Stefan Kunze: Mozarts Opern, Stuttgart 1994

● H. C. Robbins Landon: Mozart and Vienna, New York 1991

● Dorothea Link: The National Court Theatre in Mozart’s Vienna, Oxford 1998

● Franz Xaver Niemetschek: Leben des K.K. Kapellmeisters Wolfgang Gottlieb Mozart, Praha 1798, 21808 (též v novodobém českém překladu)

● Marc Niubo: Emoce a dramaturgie opery buffa. Cornova. 2014, 4(1), 53-60

● Marc Niubo: Moji Pražané mě uctívají, Praha 2006

● Patrice Pavis: Divadelní slovník, Praha 2003

● H. Schneider & R. Wiesend: Die Oper im 18. Jahrhundert (Handbuch der musikalischen Gattungen), Laaber 2001

● Ian Woodfield: Mozart's Così fan tutte: A Compositional History, Boydel and Brewer 2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

● Hudební divadlo jako výzva (ed. H. Spurná), Praha 2004

● Slovník české hudební kultury, Praha 1997

● MGG (též online)

● New Grove (2001, resp. online) a New Grove Dictionary of Opera (1996, resp. online)

● Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, München/Zürich 1986-1997

● Teatrologický slovník – Základní pojmy divadla, Praha 2004

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html