SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Music History III - AHV120009
Title: Přehled dějin hudby III
Guaranteed by: Institute of Musicology (21-UHV)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Miroslav Pudlák, CSc.
Teacher(s): PhDr. Miroslav Pudlák, CSc.
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Uměnovědy
Is pre-requisite for: AHV120023, AHV110242, AHV220001, AHV220002, AHV110334, AHV110183, AHV110340, AHV110341, AHV110335, AHV110167, AHV110229, AHV110230, AHV110354, AHV110355, AHV110241, AHV120022
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Tereza Havelková, Ph.D. (07.09.2017)
Přehled dějin hudby III je základní přehledový kurz k dějinám hudby 19. století. Seznamuje studenty s hlavními hudebními druhy, styly, osobnostmi a vybranými díly tohoto období.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Tereza Havelková, Ph.D. (01.01.2018)

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje poslechový a vědomostní test. Rozprava v rámci ústní části se opírá o výsledky testu a o studentův seznam poslechu a literatury.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Tereza Havelková, Ph.D. (07.09.2017)

Dahlhaus, Carl. Nineteenth-Century Music. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press 1989.

Dahlhaus, Carl. Musik des 19. Jahrhunderts. Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Bd. 6.

Samson, Jim, ed. The Cambridge History of Nineteenth-Century Music. Cambridge: Cambridge University Press 2002.

Taruskin, Richard. Music in the Nineteenth Century. The Oxford History of Western Music.Oxford University Press 2010. 

Abraham, Gerald. The Concise Oxford History of Music. London, New York, Melbourne: Oxford University Press 1979, s. 574-793.  

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html