Preparatory Seminar - AHV120002
Title: Přípravný seminář
Guaranteed by: Institute of Musicology (21-UHV)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.
Is pre-requisite for: AHV120016, AHV120013, AHV120015, AHV220003
WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (21.09.2021)
Hlavním cílem Přípravného semináře je naučit se základům vědecké práce - odbornému čtení a psaní. Seminář se tedy zaměřuje 1/ na práci s odbornou literaturou; jak v ní najít potřebné informace, jak ji kriticky číst a srovnávat, jak v ní hledat argumenty, ale také třeba jak ji správně citovat, jednoduše, jak s ní co nejužitečněji odborně pracovat a 2/ na rozvíjení schopností a dovedností akademického psaní. To vše se odehrává prostřednictvím čtení a psaní textů, které se vztahují k jednomu zastřešujícímu tématu - určitému muzikologickému problému - které se každý rok obměňuje.

Přípravný seminář je prvním ze systému seminářů, který si studenti během studia zapisují. Navazují na něj Seminář hudby do roku 1600, Seminář hudby po roce 1600 a Seminář soudobé hudební kultury. Ve třetím ročníku si pak studenti volí jeden ze specializovaných seminářů vědecké práce vedoucí k bakalářské práci. Tyto semináře tvoří osu bakalářského studia a vedou k postupnému osvojování si vědecké práce. V jejich výuce se uplatňuje individuální přístup, který ale zároveň vyžaduje dlouhodobou samostatnou soustředěnou práci.