SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
A. Dvořák's Chamber Works - AHV110274
Title: Komorní tvorba A. Dvořáka
Guaranteed by: Institute of Musicology (21-UHV)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Uměnovědy
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (06.02.2020)
Jednosemestrální přednáška je otevřena všem studentkám a studentům hudební vědy i studentkám a studentům z jiných oborů a jiných fakult, kteří o ni projeví zájem. Bude se věnovat kompoziční problematice vybraných Dvořákových komorních děl, tj. smyčcových kvartetů a skladeb pro klavír a smyčce, které tvoří významnou a nepominutelnou součást skladatelova tvůrčího odkazu. Nebudou chybět ani odkazy k předchozí tradici (L. v. Beethoven) a srovnávání s tvrbou velkých současníků (J. Brahms a další).
Doporučená literatura:
Otakar Šourek: Život a dílo Antonína Dvořáka, 4 sv., Praha 1954–1957
Klaus Döge: Dvořák. Leben–Werke–Dokumente, Mainz 1991, 2. přepracované a rozšířené vydání Zürich und Mainz, 1997, český překlad Praha 2013
Hartmut Schick: Studien zu Dvořáks Streichquartetten, Laaber Verlag, Laaber 1990
Jarmila Gabrielová: Rané tvůrčí období Antonína Dvořáka, Praha 1991
Jarmila Gabrielová a Jan Kachlík (eds.): The Work of Antonín Dvořák. Aspects of Composition-Problems of Editing-Reception. Proceedings of the International Musicological Conference Prague, September 8-11, 2004 / Dílo Antonína Dvořáka. Kompoziční aspekty-Ediční problematika-Recepce. Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference Praha, 8.-11. září 2004, Prague / Praha 2007
Markéta Štědronská: Die Klavierkammermusik von Antonín Dvořák. Studien und Vergleiche mit Werken von Brahms, Hans Schneider Verlag, Tutzing 2010
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html