SubjectsSubjects(version: 837)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Seminar in 17th and 18th-Century Music (for Bachelor Thesis) - AHV110167
Title in English: Seminář hudby 17. a 18. století (bakalářský)
Guaranteed by: Institute of Musicology (21-UHV)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2013
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 12
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Marc Niubo, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Marc Niubo, Ph.D.
Pre-requisite : AHV110008, AHV110009
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Marc Niubo, Ph.D. (01.10.2017)
Seminář hudby 17. a 18. století je věnován především hudebně-historické problematice, analytickým metodám a interpretačním přístupům.

Hlavní okruhy témat bakalářských a diplomových prací:
- duchovní hudba v Praze cca 1720-1750
- italská opera (nejen)v Praze 18. století
- instrumentální koncert 2. poloviny 18. století
Pravidelná diskuse nad pracemi studentů je doplňována společným studiem dobových pramenů a četbou vybrané muzikologické literatury, domácí i zahraniční.
Znalost angličtiny nutná, němčiny, italštiny a/nebo latiny žádoucí.

Základní literatura:
A. Jakubcová a kol.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století, Praha 2006 (+ německá rozšířená verze Theater in Böhmen etc., 2013)
D. Heartz: Music in European Capitals. The Galant Style, 1720–1780, New York: W.W. Norton, 2003
A. DelDonna & P. Polzonetti: The Cambridge Companion to Eighteenth-Century Opera, Cambridge 2009
H. Schneider & R. Wiesend: Die Oper im 18. Jahrhundert, in: Handbuch der musikalischen Gattungen, Laaber 2001
H. Leuchtmann & S. Mauser: Messe und Motette, in: Handbuch der musikalischen Gattungen, Laaber 1998
V. Lébl a kol.: Hudba v českých dějinách, Praha 1989 (kapitoly J. Sehnala a Z. Pilkové)
O. Kamper: Hudba v Praze XVIII. věku, Praha 1936

Z obhájených prací semináře:
Oratorium Antonia Draghiho Santa Cecilia (1680)
Antonín Celestýn Mentzel a hudba v Broumově v 18. století
Duchovní hudba Domenica Sarriho v Čechách
Mešní tvorba Antonína Reichenauera
Jan František Novák (?-1771) a jeho mešní tvorba
Mešní tvorba Antonia Caldary v Praze
Anonymní oratorium Das siebenfältig Verunreinigte (1746)z loretánské hudební sbírky.
Philomela pia, sive missae sex F. V. Habermanna
Role Ezia ve stejnojmenné opeře Ch. W. Glucka (1750)
Giovanni Manzuoli a jeho vokální profil z 60. let 18. století
Analýza sepolker Jiřího Ignáce Linka
Opera Antonia Salieriho Axur Re d'Ormus v Praze 1788
Klavírní koncerty J. K. Vaňhala - studie srovnávací
Antonín Borový a jeho hudební činnost ve Zlaté Koruně na přelomu 18. a 19. století
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html