SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Forgotten Stories: chapters from modern European history - AHSV11051
Title: PVP Zapomenuté příbehy: Kapitoly z moderních evropských dějin
Guaranteed by: Institute of General History (21-USD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 35 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Incompatibility : AHSV11052, AHSV11053
Is incompatible with: AHSV11053, AHSV11052
Syllabus - Czech

Zapomenuté příběhy: Kapitoly z moderních evropských dějin

pondělí 9,10 – 10,40 (209)

 

prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

 

Cílem PVP „Zapomenuté příběhy: Kapitoly z moderních dějin“ je zachycení vybraných (zajímavých, málo zmiňovaných či rozdílně interpretovaných) historických problémů a otázek či dějin určitých regionů se zaměřením na vývoj širší střední Evropy. Pozornost bude věnována jak sociálním, tak politickým dějinám a mezinárodním vztahům, ale i osobním a rodovým (rodinným) vazbám. Zvláštní zřetel bude kladen na interpretačně kontroverzní momenty a fenomény obecných dějin.

 

Během cyklu přednášek budou diskutovány následující problémy:

 • Úvod do problematiky
 • Valdštejnovo impérium – Frýdlantsko a Meklenbursko
 • Obléhání moravské a české metropole v kontextu vzniku nových elit habsburské monarchie
 • Úskalí vzestupu české aristokracie po Bílé hoře
 • Zapomenuté stránky Pragmatické sankce
 • Kuronsko – země mezi západem a východem
 • Vzestup rodu Lichtenštejnů
 • Krakovská republika
 • Prestiž nebo závazek? Státní úřednictvo v habsburské monarchii na příkladu zahraniční služby
 • Pád rodu Vetserů
 • Švédsko-norská unie: vznik, vývoj a zánik zapomenutého státu

 

Atestance: Podmínkou udělení atestace (kolokvia, zápočtu, zkoušky) je účast na přednáškách a úspěšné splnění testu. Podmínky se liší podle typu atestace:

Kv (kolokviální test) – pro splnění nutná 1/2 správně zodpovězených otázek

Z (zápočtový test) – pro splnění nutné 2/3 správně zodpovězených otázek

Zk (zkouškový test) – pro úspěšnou atestaci nutné 3/4 správně zodpovězených otázek. Výsledná známka bude odpovídat úspěšnosti.

 

Doporučená literatura:

Bieniarzówna, Janina – Małecki, Jan M.,  Dzieje Krakowa, Tom 3, Kraków w latach 1796–1918. Kraków 1994.

Englund, Peter, Nepokojná léta. Historie třicetileté války, Praha 2000.

Godsey, Jr., William D., Aristocratic Redoubt. The Austro-Hungarian Foreign Office on the Eve of the First World War, West Lafayette 1999.

Horčička, Václav – Suchánek, Drahomír – Županič, Jan, Dějiny Lichtenštejnska, Praha 2011

Hroch, Miroslav – Kadečková, Helena – Bakke, Elisabeth, Dějiny Norska, Praha 2005.

Kirby, David, Northern Europe in the Early Modern Period – The Baltic World 1492 -1772,

London 1990.

Maťa, Petr, Svět české aristokracie, Praha 2004.

Raff, Gerhard, Hie gut Wirtemberg allewege. Band 3: Das Haus Württemberg von Herzog

Wilhelm Ludwig bis Herzog Friedrich Carl. Hohenheim, Stuttgart/Leipzig 2002.

Urfus, Valentin, Pragmatická sankce – rodný list podunajské monarchie, Praha 2002.

Last update: Županič Jan, prof. PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html