SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Bachelor, master, diploma and specialization seminars of Institute od Economic and Social History - AHSV10393
Title: Bakalářské, magisterské, diplomní a specializační (výběrové) semináře Ústavu hospodářských a sociálních dějin
Guaranteed by: Institute of Economic and Social History (21-UHSD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 --- [hours/week]
summer s.:0/2 --- [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Teacher(s): Mgr. Lucie Dušková, Ph.D.
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Radka Šustrová, Ph.D.
Files Comments Added by
download VS JAKUBEC 2019-2020.docx Ivan Jakubec, Problémy hospodářských dějin se zaměřením na dějiny techniky, dopravy a komunikací v 18.-20. století, výběrový seminář ÚHSD PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
download VS JANCIK 2019-2020.docx Drahomír Jančík, Ekonomika a česká/čsl. společnost ve 20. století, výběrový seminář ÚHSD PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
download VS KUBU 2019-2020.docx Eduard Kubů, Svět podnikání a jeho proměny v 18.-20. století, výběrový seminář ÚHSD prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
download VS KUBU-STOLLEOVA 2019-2020.docx Eduard Kubů - Barbora Štolleová, Od tradičního hospodářství k současnému kapitalismu prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
download VS PULLMANN 2019-2020.docx Michal Pullmann, Sociální a kulturní dějiny 20. století, výběrový seminář ÚHSD PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
download VS RAKOSNIK 2019-2020.docx Jakub Rákosník, Sociální stát a každodenní život ve 20. století, výběrový seminář ÚHSD PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
download VS SPURNY 2019-2020.docx Matěj Spurný, Myšlenkový svět obyvatel českých zemí ve 20. století, výběrový seminář ÚHSD PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
download VS STAIF.docx Jiří Štaif, Společenský život nejen v dlouhém 19. století, výběrový seminář ÚHSD PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
download VS STOLLEOVA 2019-2020.docx Barbora Štolleová, Od trhů a tržnic k obchodním domům a hypermarketům. Spotřeba a její kultura 19. a 20. století , výběrový seminář ÚHSD PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
download VS SUSTROVA 2019-2020z.docx Radka Šustrová, Gender a sociální hnutí, výběrový seminář ÚHSD PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (29.01.2020)
Bachelor, master, diploma and specialization seminars of the Institute of Economic and Social History
The seminars are designed for students of bachelor and master courses with the aim of writing a seminar, bachelor or diploma thesis in the field of economic and social history.
The concept of the seminar is based on the particular teacher, details for all seminars covered by the Institute of Economic and Social History please see attachments.

Diploma seminar of MATĚJ SPURNÝ (thursday 14.10 – 15.45)
Inhabitants of Czech lands and their worlds of meanings

This seminar is offering critical reflection for students working on their bachelor or master diploma in the field of modern and contemporary history of central Europe. Especially welcomed are themes as nationalism and ethnicity, identities, forced migration, modern dictatorship, urban and environmental history.
The seminar form consists in regular discussions about texts, which are distributed in advance, so that students can read them and prepare their argumentation. Partly, these are texts writen by students themselves, partly texts by other (mostly contemporary) historians on issues, which are close to the focus of most students visiting the seminar.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html