SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor, master, diploma and specialization seminars of Institute od Economic and Social History - AHSV10393
Title: Bakalářské, magisterské, diplomní a specializační (výběrové) semináře Ústavu hospodářských a sociálních dějin
Guaranteed by: Institute of Economic and Social History (21-UHSD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, --- [HT]
summer s.:0/2, --- [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (0)
summer:unknown / unlimited (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Teacher(s): PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D.
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Mgr. Karel Šima, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
Files Comments Added by
download VS GECKO 2020–2021.docx Tomáš Gecko, Ekonomická rivalita, spolupráce a inovace v transnacionální perspektivě PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D.
download VS JAKUBEC.docx Ivan Jakubec, Problémy hospodářských dějin se zaměřením na dějiny techniky, dopravy a komunikací v 18.-20. století PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
download VS JANCIK .docx Drahomír Jančík, Ekonomika a česká/československá společnost ve 20. století PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
download VS KUBU 2019-2020.docx Eduard Kubů, Svět podnikání a jeho proměny v 18.-20. století, výběrový seminář ÚHSD prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
download VS KUBU-STOLLEOVA 2019-2020.docx Eduard Kubů - Barbora Štolleová, Od tradičního hospodářství k současnému kapitalismu prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
download VS PULLMANN 2019-2020.docx Michal Pullmann, Sociální a kulturní dějiny 20. století, výběrový seminář ÚHSD PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
download VS RAKOSNIK 2020-2021-1.docx Jakub Rákosník, Sociální stát a každodenní život ve 20. století, výběrový seminář ÚHSD PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
download VS SIMA.docx Karel Šima, Člověk v posthumanitním kontextu PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
download VS SPURNY 2021-2022.docx Matěj Spurný, Československo v evropském kontextu. Identita – prostor – myšlení PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
download VS STAIF.docx Jiří Štaif, Společenský život nejen v dlouhém 19. století, výběrový seminář ÚHSD PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
download VS STOLLEOVA 2022.docx Barbora Štolleová, Od trhů a tržnic k obchodním domům a hypermarketům. Spotřeba a její kultura 19. a 20. století PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
download VS SUSTROVA.docx Radka Šustrová, GENDER A SOCIÁLNÍ HNUTÍ PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
Annotation -
The seminars of the Institute of Economic and Social History are intended for students writing bachelor, specialization, master (diploma) theses.
The specific seminars of all staff are in the attached files.

Last update: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (30.01.2023)
Course completion requirements - Czech

individuální, viz rozpisy jednotlivých vyučujících

Last update: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (30.01.2023)
Literature - Czech

individuální, odvíjí se od zpracovávaného tématu a konzultací s vyučujícímí.

Last update: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (30.01.2023)
Syllabus - Czech

individuální, viz rozpisy jednotlivých vyučujících


Last update: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (30.01.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html